Gå til sidens hovedinnhold

Stygge etterlatenskaper

Finnmarksdebatten

Aage Hegge Hansen bærer seg over «gjenværende skrot» ved Tana bru. Jeg undres hvordan en antatt opplyst mann i hans alder greier å lire av seg noe slikt. «Kabelstumpene fremstår mest av alt som krigsetterlatenskaper», skriver han. Jeg låner Hans majestet Kongens ord: «Ja, nettopp».

LES OGSÅ: Nå forsvinner de siste restene av brua som Lars Erik har kjempa for: – Dypt tragisk

Hansen signaliserer med sitt innlegg at byggverk må være vakre for å kunne bevares. Ser han på luftskipsmasta i sin hjemby, så ble ikke den bevart fordi den er vakker, men fordi den fylte en funksjon og minner om det.

De som besøker krigsmuseer i Vietnam, skjønner hvor brutal krig kan være og hvor viktig det er å fortelle etterslekten om dette i arbeidet for framtidig fred. Rundt i hele Øst-Finnmark finnes det haugevis med slikt «gjenværende skrot» fra krigen som herjet vår landsdel og la den øde. Mitt engasjement for å bevare Gamle Tana bru har vært fylt av respekt for våre forfedre som ikke lot seg kue, men gjenoppbygde landet under kummerlige forhold.

I Tana hadde vi en ypperlig anledning til å bygge et krigsmuseum ved det gamle Seida internat som var tyskernes kommandosentral under krigen. Her kunne man ha samlet inn og stilt ut «gjenværende skrot» etter krigen som ligger henslengt blant annet ved Nyborgmoen. Og man kunne ha informert turister om anlegg og stillinger fra krigen som er verdt å besøke i Øst-Finnmark. Den gamle brua med tilhørende bunkere og innbygde sprengkamre inngikk selvsagt i denne muligheten.

I 2015 oppfordret Klima- og miljødepartementet kommunene til å lage verneplan for minner fra krigen, gjenoppbyggingen og den kalde krigen, og det fulgte med penger. Da lå muligheten åpen, men Tana kommune ved Ap-ordføreren neglisjerte henvendelsen. Om det skyldtes manglende kulturell forståelse eller frykt for at det ville forstyrre hans plan om å bli fotografkjendis som distributør av unike bilder av tapte monument, vites ikke, men han har nå oppnådd sitt mål; fått revet både Seida internat og Tana bru og skaffet seg enerett til bildene.

LES OGSÅ: Full strid om bevaring av deler av gammelbrua: – Det er både uhørt og respektløst

Både tidligere ordfører Frank Martin Ingilæ og nåværende Helga Pedersen, begge Ap, nytter enhver anledning til å presisere at reguleringsplanen ble enstemmig godkjent i 2013, men ingen av dem vil låne øre til at denne planen kom til ved en saksbehandlingsfeil. Da det ble oppklart, skulle planen åpenbart ha vært tatt opp til ny behandling, men Helga Pedersen avslo det konsekvent og brukte sitt partinettverk til å forhindre både Riksantikvaren og Statsforvalteren i å gjøre jobben sin. Trist, men sant. Slik fungerer «demokratiet» i Tana.

Kos deg med luftskipsmasta i Vadsø du, Aage Hegge Hansen. I Tana står vi igjen med en vernet Polmak tollstasjon som visstnok en gang skal ha huset en lensmann.

Kommentarer til denne saken