Jo. I svært mange tilfeller ligger lønningene for ansatte i private omsorgstjenester langt under den de ansatte i kommunal sektor har. Selv om arbeidet er det samme. Det er dette streiken handler om. Lik lønn for likt arbeid. Det får de nei til hos arbeidsgiverne sine. Med NHO sin fulle backing.

NHO er motparten i konflikten og de ser ut til å leve godt med at ansatte i deres medlemsbedrifter ikke ser seg tjent med anstendige lønninger til sine ansatte.

Både som menneske og politiker blir jeg både provosert og oppgitt over at NHO ser ut til å forsvare ulike lønninger for samme arbeid. Prinsippet om lik lønn for likt arbeid sitter i ryggmargen i norsk arbeidsliv. Dette prinsippet er ikke blitt gjeldende uten kamp. Det har ikke kommet gratis.

Arbeidstakernes rettigheter har blitt kjempet igjennom over mange år. Som vi ser er kampen ikke over. Uthuling av arbeidstakernes rettigheter har det blitt gjort tallrike forsøk på. Derfor er det så flott å se at noen tar denne kampen også i 2021.

Det er trist at man må kjempe for dette fremdeles, men årsaken er ganske enkel. Når man skal drive privat må man ha profitt. Når man er såkalt velferdsprofitør, ja så må denne profitten hentes et sted. Altfor ofte er de ansatte som må tåle lavere lønninger enn kolleger fra det offentlige. Det handler rett og slett om å fylle lommene til eierne ved å tilby lavere lønninger til de ansatte. Sånn blir man «konkurransedyktig» når omsorg settes ut på anbud.

Dette er en av hovedgrunnene til at SV er for mest mulig offentlig omsorg. Denne typen arbeid egner seg ikke for at profitt skal ha hovedfokuset.

Streik er et lovlig virkemiddel som ikke brukes for ofte, men som absolutt bør brukes i denne saken.

Fagforbundet og FO-medlemmer i Finnmark er tatt ut i streik. Det er derfor på høy tid at vi Finnmarkspolitikere kommer på banen og gjør vårt syn på streiken kjent. La meg derfor gjøre det klart at SV gir sin fulle støtte til de streikende. De fører en rettferdig lønnskamp og sloss for alle arbeidstakere når de hevder prinsippet lik lønn for likt arbeid.

Statistikkene viser at grupper av arbeidstakere betales dårligere i private omsorgsbedrifter enn den lønnen de samme type arbeidstakerne har i kommunene. Det er et alvorlig problem og LO-forbundene som nå streiker fortjener stor takk og all støtte for å ta denne lønnskampen.

Når det gjelder NHO er det skuffende, men ikke overraskende, at de gir sin tilslutning til at det er greit for private omsorgsbedrifter å hente sin profitt på å tilby dårligere betingelser for sine ansatte enn de ville fått i offentlige.

Jeg oppfordrer flere finnmarkspolitikere til å gjøre sin støtte til de streikende kjent og på den måten bidra til at de streikende i LO får igjennom sine helt rettferdige krav.