Stortingspolitikere som lukker sine øyne: – Det hele utvikles i strid med lovens intensjon

Trålerfangstene utgjør over 40 % av norsk totalfangst. Det er råstoff som var ment for sikre arbeid, inntekt og bosetting i kystsamfunnene. Nå leveres nesten alt dette ubearbeidet til utlandet, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon.

Trålerfangstene utgjør over 40 % av norsk totalfangst. Det er råstoff som var ment for sikre arbeid, inntekt og bosetting i kystsamfunnene. Nå leveres nesten alt dette ubearbeidet til utlandet, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon. Foto:

Av
DEL

MeningerDet dukker opp fisk for 2,7 milliarder kroner i eksporttallene som forvaltningen ikke kan redegjøre for. Ansvaret ligger nå hos Tom-Christer Nilsen (H), Steinar Reiten (KrF), André N. Skjelstad (V) og Bengt Rune Strifeldt (FrP) i Stortingets næringskomité. De er kjent med den massive kritikken av fiskeriforvaltningen.

Det kan ikke forsvares, verken moralsk eller politisk, å dekke over gapet mellom eksportert og landet fiskefangst. Tom-Christer Nilsen, Steinar Reiten, André N. Skjelstad og Bengt Rune Strifeldt er fiskeripolitiske talsmenn. De akter ikke å ta hensyn til riksrevisjonen, selv om det skulle avdekke store svakheter ved det norske kvoteregimet.

Det må avdekkes om gapet mellom eksportert og landet fisk skyldes dårlig håndverk fra tjenestemenn i fiskeriforvaltningen, om det faktisk er næringsaktørene som tryller bort levert fangst, eller om det skjer i et samrøre av begge deler.

Havressursloven gir fiskeridepartementet rett til å regulere uttak av den viltlevende fisken gjennom nasjonale fiskekvoter til distrikter og fiskefartøy. Formålet med loven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende fiskeressursene og medvirke til å sikre sysselsetting og bosetning i kystsamfunnene.

Deltakerloven gir regler for hvem som kan delta i næringsmessig fiske gjennom ulike deltakeradganger eller konsesjonsordninger. Loven gir hjemmel til å begrense kapasiteten i fiskeflåten.

Gjennom mange år har fiskeridepartementet og direktoratet styrt fiskerinæringen i strid med lovene og uten at Stortinget har grepet inn.

Kritikken har haglet mot fiskeriforvaltningen for praksisen.

Over natten fikk et Røkke-eid fiskeriselskap tillatelse fra fiskeridepartementet til å ta med seg fra Vardø 2300 tonn torsk pluss hyse og sei. Det var råstoff tilstrekkelig for vel 100 arbeidsplasser. Tillatelsen, som var gitt av regjeringen, var i strid med lovens intensjon.

Begrunnelsen for å gi tillatelsen var at det var «finansielt fordelaktig» for Røkke-selskapet.

Deltakerloven gir fiskeridepartementet rett til å begrense kapasiteten i fiskeflåten og tilpasset fiskeressursene i havet. Det har gått motsatte vei. Det er ført en kvotepolitikk der det er flyttet fiskekvoter fra sjarkflåten til havgående fiskefartøy.

Det er laget et kvotesystem, som virker slik at for hver meter en fiskebåt blir forlenget så kan man få økt kvoten. Dette har utløst enorme investeringer i større og mer effektive fiskebåter.

Motivet er å tilegne seg en større andel av total norsk fangst. Summen av det hele er at den samlede kapasitet i fiskeflåten øker og i disharmoni med total tilgjengelig fangst. Den minste flåten presses ut og samlede lønnsomhet i fiskeflåten blir dårligere, fordi der er ikke uutnyttede fiskeslag som kan dekke inn investeringene. Det hele utvikles i strid med lovens intensjon.

Trålerfangstene utgjør over 40 % av norsk totalfangst. Det er råstoff som var ment for sikre arbeid, inntekt og bosetting i kystsamfunnene. Nå leveres nesten alt dette ubearbeidet til utlandet. Dette rammer sysselsetting her hjemme ganske kraftig og det er ikke slik lovgiver vil at det skal våre, snarere tvert om.

I fjor ble det eksportert 174 tusen tonn fisk mer enn det som ble levert til landanlegg i Norge. Det dukker altså opp fisk for 2,7 milliarder kroner i eksporttallene som forvaltningen ikke kan redegjøre for.

Kritikken mot norsk fiskeriforvaltning er nå blitt så sterk og ubehagelig at riksrevisjonen har bestemt seg for å granske fiskeriforvaltningen. Det faller i tid sammen med behandlingen av en stortingsmelding om Et kvotesystem for økt verdiskapning.

AP, SP, SV og Rødt vil utsette behandlingen til riksrevisjonens rapport som blir lagt frem om et par måneder.

Tom-Christer Nilsen (H), Steinar Reiten (KrF), André N. Skjelstad (V) og Bengt Rune Strifeldt (FrP) er medlemmer av Stortingets næringskomité. De er kjent med den massive kritikken av fiskeriforvaltning og de ser det som maktpåliggende å få vedtatt meldingen før riksrevisjonens rapport er levert.

Det kan ikke forsvares, verken moralsk eller politisk, å dekke over det uforklarte gapet mellom eksportert og landet fiskefangst.

Tom-Christer Nilsen, Steinar Reiten, André N. Skjelstad og Bengt Rune Strifeldt er fiskeripolitiske talsmenn for et flertall i Stortinget. De akter ikke å ta hensyn til riksrevisjonen, selv om det skulle vise seg å være store svakheter med kvoteregimet.

Det må i anstendighetens navn avdekkes om gapet mellom eksportert og landet fisk skyldes dårlig håndverk fra tjenestemenn i fiskeriforvaltningen, om det faktisk er næringsaktørene som tryller bort levert fangst, eller om det skjer i et samrøre med begge deler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags