Krangelen om terminalen har vært en hard nøtt å knekke i forhandlingene, som endte med et bredt forlik om oljeskatt mandag.

Veidnes helt nord i Finnmark er ikke bare en mulig ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan også bli det for flere andre felt i fremtiden.

«Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes», heter det i avtalen, som ble lagt fram mandag.

iFinnmark kommer tilbake med mer.