Migrantene - personer som har fått avslag på sine asylsøknader - som landet på Høybuktmoen utenfor Kirkenes torsdag ble møtt av politi og busset til russergrensen.

Norske myndigheter definerer Russland som et generelt trygt land å returneres til. Noen av dem som sendes over grensen reiser frivillig. Andre har fått avslag på sine asylsøknader.

Trakk ut negler og tenner

To flyktninger fra den russiske delrepublikken Tsjetsjenia ble torturert og drept i 2011 etter å ha blitt avvist i Norge. Det skriver Ny Tid.

Flyktningene het Nazjujev og Umar Bilemkhanov. Nazjujev ble funnet med neglene og tennene trukket ut, hodeskallen og kneskålene knust, og dype stikksår. Han døde som følge av torturen.

Det framgår av obduksjonsrapporten Ny Tid har fått innsyn i. Helsingforskomiteen mener drapet var politisk motivert.

De to ble nektet i asyl i Norge, selv om blant andre Helsingforskomiteen advarte mot å sende dem tilbake.

Bilemkhanov ble flydd til Moskva, og arrestert på flyplassen. Nazjujev dro frivillig til Moskva etter å ha fått avslag.

Ifølge Ny Tids kilder ble han tvunget tilbake til Tsjetsjenia av russisk etterretning.

Dro frivillig

Seksjonsleder Torgeir Tofte Jørgensen i Utlendingsnemnda mener det var riktig å sende dem tilbake.

Han viser til at alle instansene som behandlet sakene, var enige med nemnda, og at Norge ikke sendte de to tilbake til Tsjetsjenia.

De fleste asylsøkerne som har kommet til Storskog i år, er fra Afghanistan eller Syria.

Får ikke vurdert søknaden

Flyktninghjelpen er skeptisk til deler av russernes asylpraksis. Seniorrådgiver Pål Nesse sier russerne prioriterer visumbehandling for 800.000 russere i Ukraina.

– Andre blir ikke behandlet. FNs høykommissær får ikke innsyn i asylprosessen, og russerne offentliggjør ikke statistikk over hvem som får innvilget asyl. Russland er også dømt i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol for ulovlig deportasjon av asylsøkere til Syria, forteller han til iFinnmark.

– Vi mener dersom du har langvarig opphold i Russland, er det greit at du returneres dit. De som har reist via Russland for å søke beskyttelse, bør ikke returneres, presiserer seniorrådgiveren.

Både Flyktninghjelpen og Norsk Organisasjon For Asylsøkere mener Russlands asylsystem er preget av utilfredsstillende lovverk og vilkårlig praksis.

Realitetsorientering

Over 200 personer med avslåtte asylsøknader er sendt tilbake over Storskog «den siste tiden». Det opplyser Politiets utlendingsenhet i en e-post til iFinnmark.

Ifølge NRKs opplysninger organiserer russiske myndigheter videre transport fra russergrensen. Til sammen ankom to fly med migranter onsdag og torsdag.

Dette er personer som enten har fått avslag eller ikke fått sin søknad behandlet fordi de antas å ha trygt opphold i Russland. Noen har trukket søknaden fordi de har fått det politiet kaller en «realitetsorientering».

Det skriver NRK.