Store lønnsforskjeller skaper splid i det nye storfylket: – Vanskelig å få til et godt samarbeid med så store lønnsforskjeller

Ansatte i gamle Finnmark fylkeskommune tjener mindre enn sine nye kolleger fra Troms. Det er en kime til splid et halvt år etter sammenslåingen. – Vi forventer at noe gjøres med lønnsgapet, sier hovedtillitsvalgt.