Nettavisen: Nettavisen har flere ganger omtalt de gunstige kollektivavtalene bankene har med store medlemsorganisasjoner.

Da Norges Bank og bankene satte ned renten før påske, kunne medlemmer av Akademikerne ta opp boliglån til 1,70-1,80 prosent i nominell rente i Danske Bank.

Men med det seneste kuttet fra Norges Bank og fallet i markedsrentene er betingelsene ytterligere forbedret. Fra 14. mai kan akademikere under 34 år låne til rekordlave 1,30 prosent nominelt, mens de over 34 år får låne til 1,40 prosent.

Forutsetter daglig bank

Tilbudet gjelder medlemmer i Akademikerne Pluss-foreninger, som omfatter tolv større organisasjoner. For å få denne gunstige renten krever Danske Bank at lønnsinngangen går til banken og at kundene har kort- og regningsbetalingene der.

Eksisterende kunder får glede av de lavere rentesatsene fra og med 25. mai. En npminell rente på 1,40 prosent tilsvarer omtrent nisjebanken Bulder Banks nye beste rente på rekordlave 1,44 prosent effektiv rente.

I en pressemelding skriver banken at dette er det tredje rentekutt siden koronakrisen inntraff og er for det laveste rentenivået boliglånstilbyderen noen gang har hatt.

Under Sparebanken Vest

Bulder Bank kutter renten med minimum 0,4 prosentpoeng for alle kunder, og inntil 0,47 prosentpoeng for de med 50 prosent eller lavere belåning. Nytt rentenivå trer i kraft fra 25. mai for eksisterende kunder, og fra 12. mai for nye kunder.

Bulder Bank er en egen merkevare og tjeneste fra Sparebanken Vest. Bulder Bank spesialiserer seg på boliglån, henvender seg til moderne bankkunder og fungerer i praksis som en app på mobilen.

Landkreditt Bank meldte mandag ettermiddag at renten på boliglån kuttes til 1,55 prosent nominelt.

— Markedet er i rask endring. Så sent som torsdag 30. april kuttet vi i utlånsrentene. Siden da har Norges Bank senket styringsrenten til historisk null-nivå, og nedgangen i pengemarkedsrenten fortsetter, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Tidligere mandag: Storebrand melder at banken setter ned flytende rente på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng for alle kunder. Med dette kuttet er beste flytende nominell rente på et boliglån hos dem 1,59 prosent.

KLP bryter magisk grense på 1,50 prosent

Det er imidlertid andre banker som har lavere rente. For første gang i Norge tilbyr en bank boliglån til under 1,50-prosent rente:

Det er KLP Banken som bryter den magiske grensen og som etterkommer «kravet» fra økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Tilbudet gjelder riktig nok ikke alle, men den beste utlånsrenten i banken blir Grønt Boliglån for unge medlemmer. De tilbyr rekordlave 1,40 prosent.

I likhet med mange andre banker setter KLP banken ned med inntil 0,40 prosentpoeng. Banken opplever ifølge en melding stor pågang av nye lånesøknader.

– Vi er opptatt av å hjelpe våre medlemmer på best mulig måte i en krevende tid. Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 prosent, har vi besluttet at vi setter ned rentene ytterligere for at dette skal komme våre medlemmer til gode.

- Dette gjør vi for å bidra til å lette den økonomiske usikkerheten for våre medlemskunder, sa administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken i en pressemelding fredag.

De nye rentene i KLP gjelder fra 12. mai 2020 for nye kunder. For eksisterende kunder gjelder nye boliglånsrenter fra 27. mai.

Konkurransedyktig

DNB meldte tidligere fredag at de fulgte etter med rentesenkinger.

– I løpet av de siste ukene har prisen på penger falt som følge av utviklingen i markedet og usikkerheten i norsk økonomi. Vi skal være en trygg samarbeidspartner for kundene våre og tilby konkurransedyktige priser. Derfor reduserer vi nå renten for boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder, sa leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten i en børsmelding fredag morgen.

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 25. mai, mens nye boliglånskunder får glede av rentenedgangen fra 11. mai.

Nordea har kuttet 1,25 prosentpoeng

Rentesatsen på flytende boliglån i Nordea senkes også med inntil 0,40 prosentpoeng. Med reduksjonen som ble iverksatt i april, har rentene på boliglån blitt kuttet med inntil 1,25 prosentpoeng.

– Norges Bank har varslet at styringsrenten senkes til null for første gang i historien. Samtidig har prisen på penger i markedet falt over noe tid, og det gir oss anledning til å følge opp og senke rentene ut til våre kunder, sier leder for personmarkedet i Nordea Norge, Randi Marjamaa i en pressemelding fredag.

Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir etter justeringen 1,55 prosent for Grønne lån. Også renter på innskudd i Nordea senkes med inntil 0,40 prosentpoeng. Nye satser for flytende renter for eksisterende lån vil gjelde fra 28. mai.

1,59 prosent i Sparebanken Vest

Også Sparebanken Vest nærmer seg nå den magiske 1,50-grensen. Banken setter ned rentesatsene for boliglån og innskudd med inntil 0,40 prosentpoeng. Ny beste veiledende boliglånsrente blir 1,59 prosent.

Renteendringen for Vest-kundene vil tre i kraft for eksisterende utlånskunder fra 25. mai 2020 og umiddelbart for nye kunder. For innskuddskunder vil renteendringen gjennomføres fra 13. juli 2020.

– Totalt har vi satt ned boliglånsrenten for kundene våre med til sammen inntil 1,25 prosentpoeng på under to måneder. Renteendringen blir effektuert så raskt som mulig som følge av den krevende situasjonen kundene våre står i nå, sa konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest i en børsmelding torsdag.

Danske Bank var først av storbankene til å sette ned boliglånsrenten etter at Norges Bank kuttet styringsrenten i forrige uke. Kuttet er på inntil 0,40 prosentpoeng. Storbanken lå før kuttet på høye 2,55 prosent på et vanlig boliglån på 2 millioner kroner.

BN Bank var nummer to, de kutter rentene med inntil 0,20 prosentpoeng som følge av fallende pengemarkedsrenter.

Banken fremhever at den som eneste bank i Norge gjennomført fire rentekutt etter at Norges Bank startet å redusere styringsrenten. Ny laveste pris vil være 1,79 prosent, og rentekuttet gjennomføres fra 30. juni.