Gå til sidens hovedinnhold

Stor studie: Malariamedisin har ingen effekt på koronaviruset – øker dødsrisikoen

Artikkelen er over 1 år gammel

En studie med nesten 100.000 koronasmittede pasienter viser at malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin er uten effekt på viruset. Men dødsrisikoen øker.

Uttalelser fra flere kjente skikkelser, blant dem president Donald Trump, har bidratt til mye omtale av legemidlene. Enkelte regjeringer har kjøpt opp store partier i håp om at de kan hjelpe mot koronaviruset.

Medisinene er også testet ut på pasienter på en rekke sykehus verden over, blant dem Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger, som alle har testet hydroksyklorokin siden mars. Testingen har skjedd i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

En stor undersøkelse som fredag ble presentert i et av verdens fremste forskningstidsskrifter, The Lancet, tyder imidlertid på at medisinene ikke har den ønskede effekten i denne sammenhengen.

– Behandling med klorokin eller hydroksyklorokin hjelper ikke pasienter med covid-19, sier hovedforfatteren Mandeep Mehra, administrerende direktør ved Brigham and Women's Hospital Center for Advanced Heart Disease i Boston.

– I stedet tyder funnene på at det er forbundet med økt risiko for alvorlige hjerteproblemer og økt dødsrisiko, sier Mehra om studien.

Ulovlig innførsel til Norge

Hydroksyklorokin brukes normalt til å behandle leddgikt, samt til å hindre og behandle malaria. Klorokin brukes også mot malaria. Begge medikamentene kan ha alvorlige bivirkninger, spesielt ujevn hjerterytme.

Denne uken uttalte Trump at han bruker hydroksyklorokin til tross for at både amerikanske helseeksperter og EU har advart mot medikamentene på grunn av de alvorlige bivirkningene.

Den siste tiden er det også registrert en økning i ulovlig innførsel av medikamentet til Norge.

Forskerne bak den nye studien har undersøkt journalene til 96.000 koronasmittede pasienter på hundrevis av sykehus. De fant at medisinene hadde null effekt, samtidig som de faktisk økte risikoen for at pasientene døde.

Fire grupper

De sammenlignet resultatene fra fire grupper: De som kun ble behandlet med hydroksyklorokin, de som kun ble behandlet med klorokin, og så to grupper som fikk medisinene i kombinasjon med antibiotika.

Samtidig ble det brukt en kontrollgruppe som verken fikk den ene eller den andre malariamedisinen.

Da testperioden var over, var 9 prosent av pasientene i kontrollgruppen døde.

Av dem som ble behandlet med enten bare hydroksyklorokin eller bare klorokin, var henholdsvis 18 prosent og 16,4 prosent døde.

Og blant dem som fikk enten det ene eller det andre medikamentet i kombinasjon med antibiotika, var risikoen for å dø: enda større: 22,8 prosent med klorokin og 23,8 prosent med hydroksyklorokin.

Brasil og Storbritannia

Trumps entusiasme har også smittet over på Brasil, der landets helseminister så sent som onsdag anbefalte bruk av malariamedisinene selv mot milde tilfeller av covid-19.

Storbritannia har dessuten sikret seg hydroksyklorokin for 35 millioner pund, tilsvarende over 400 millioner kroner.

– Flere land har gått inn for bruken av klorokin og hydroksyklorokin, enten alene eller i kombinasjon, som mulige behandlinger for covid-19, sier Frank Ruschitzkam, direktør ved hjertesenteret ved Zürich sykehus, som også har vært med på å forfatte studien.

– Vi vet nå fra vår studie at sjansen for at disse medikamentene bedrer utfallet for covid-19, er ganske lav, fastslår han.

Tidlige laboratorieforsøk viste at hydroksyklorokin kunne ha positiv virkning mot covid-19.

Men i ettertid har flere studier, blant dem en studie finansiert av amerikanske myndigheter, dempet håpet. Studien i The Lancet er den foreløpig nyeste som peker i samme retning.

Kommentarer til denne saken