Stor nedgang i flypassasjerer: – Lite vi kan gjøre når etterspørselen ikke er der

Seks av 11 flyplasser opplevde fall i antall flypassasjerer.