Elektrifisering av Melkøya og offshorevirksomhet i Finnmark må løses gjennom havvind eller annen fornybar energi produsert på sokkelen.

Alta Senterparti er bekymret på vegne av befolkningen i Finnmark i forhold til elektrifiseringen av Melkøya og sokkelen for øvrig i årene som kommer.

Nord-Norge har kraftoverskudd pr. i dag men med en elektrifisering av nevnte anlegg vil også Nord-Norge komme til å lide av kraftunderskudd.

Dette vil igjen overføres på befolkningen gjennom høyere priser i et område hvor man av klimatiske årsaker, med 8 måneder vinter, har behov for rimelig energi. Mange familier vil måtte slite med slike priser og vil være med på at flyttestrømmen eskalerer ut av Finnmark og Nord-Norge.

I tillegg vil det være hemmende for å få nye næringsetableringer i regionen, da et av de få fordelene med å etablere seg her er nettopp kraftprisen. Gjennom dette vil også arbeidsmarkedet stoppe opp noe som gjør at de som vokser opp i regionen eller ønsker å flytte til regionen ikke ser noe framtid uten arbeid.

Dette kan ikke dagens regjering sitte stille å se på og Alta Senterparti ber om at Senterpartiet både regionalt og nasjonalt følger opp dette for å unngå disse ulempene for befolkningen i regionen.

Alta Senterparti