Gå til sidens hovedinnhold

Stjel gjerne våre prinsipper, men misbruk dem ikke

Ingen er mer glad i vern av utmarka enn NSR. Når samarbeidspartneren Senterpartiet bruker Nordkalottfolkets kjerneverdi om at bruk av naturen er beste form for vern, så står det ikke til troende.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helt siden Nordkalottfolket hadde sitt første valgprogram i 2005, har et av våre viktige prinsipper vært «bruk er beste form for vern». Det har vært en del av vårt valgprogram både i 2005, 2009, 2013, 2017 – og er nedfestet som del av vår grunnmur for naturbruken.

Vi hører stadig at flere på Sametinget låner disse ordene, og sist ut var Cecilie Hansen fra Senterpartiet i NRK sin Tett på. Det lar seg ikke gjøre å være for bruk av naturen som beste form for vern og samtidig være vernelystne NSR sin aller beste venn på Sametinget.

Bruk og vern hånd i hånd

Utgangspunktet er at gjennom generasjoners bruk har det utviklet seg en kultur for å følge med områdene, samtidig som man bruker og høster. Gjennom generasjoners bruk beholder man naturkunnskapen og vet hvordan sørge for at sår gror igjen og at naturen gir de «rentene» den skal i form av bær, fisk, rype, klær, virke og gode opplevelser. Denne kunnskapen har vært så sterk at i mange områder kan man ikke se at områdene har vært i bruk i generasjoner. Bruken har sørget for beste form for vern.

Utfordringen er at den akademiske oppfatningen av vern og som er utbredt i det norske lovverk og i NSR-kretsen, strider mot rettsoppfatningen i nord. Mens man i byråkratiet og denne delen av samepolitikken snakker om vern av villmark, snakker vi om utmarks- og naturbruk i nord. Her ser Nordkalottfolket alle tre folk og flere typer naturbrukere i nord, mens i det NSR og Senterparti-leda Sametinget ser man bare ett folk og en type bruker.

Denne bruken er noe helt annet enn den industrielle bruken som eksempelvis gruver og vindkraft representerer. Der må hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot mulige konsekvenser. At der er forskjeller, anerkjenner ikke NSR og SP flertallet, som har gått hardt ut mot oss som vil at naturbruken skal være utgangspunktet for vern og likeverdig behandling.

Utestenging gir konsekvenser

Konsekvensene av at vi ikke får til en balanse for alle, er at folk blir utestengt fra egne områder. Vi ser tusenbrødring og elendig kvalitet i mange fiskevann med lange tradisjoner, som følge av lite fiske de siste generasjonene.

Vi ser at naturskader gjøres like mye fordi det IKKE er folk i området som følger med og rapporterer. All indre justis forsvinner, fordi noen får, og andre ikke. Og verst av alt: naturkunnskap forsvinner – en kunnskap som kan bli svært viktig i fremtidens nord.

Stjålne prinsipper

For all del. Vi er glad for at flere partier stjeler våre grunnleggende ideer – ved å ta opp i oss hverandres ideer, skapes enighet om viktig politikk. Men da må mene at bruk av naturen er beste form for vern – og at tilgangen skal være for alle brukere. Slik vi oppfatter Senterpartiet og NSR på Sametinget, har de kun en agenda om å sikre mer og bedre rettigheter til reindriftsnæringen, til ulempe for alle andre.

Vi er alle vokst opp i og med den samme naturen rundt oss, om det være seg storhavet eller vidda, fjordene, fjellet, dalene, elvene eller skogene. Og vi har tradisjonelt lært fornuftig naturbruk. Det bør aldri herske tvil om hva begrepet betyr.

For det er plass til både samer, kvener og nordmenn slik det var før, det er plass til de som fisker, plukker bær og hogger ved. Så lenge man samarbeider og lovverket er tilpasset en likeverdighet mellom brukerne, og har et lovverk som hensyntar vernetanken man har i nord.

Nordkalottfolket er eneste som har jobbet intenst med naturbruk og likeverdighet over mange år, og vil gjøre det i årene fremover.

Kommentarer til denne saken