Stenger to nye scooterløyper i Porsanger

Beitene er utilgjengelig på grunn av snømengdene og stedvis is.