Det er under én uke igjen til kommune- og fylkestingsvalget 9. september. Som ventet har det vært en valgkamp der alle parti har synliggjort sine hjertesaker og argumentert for hvorfor de skal fortjene tilliten til velgerne. Men valget kan imidlertid være vanskelig fordi velgerne er som i regel opptatte av mange ting. Og i en valgkamp kan det plutselig høres ut som at partiene er enige i mangt og mye. Hvordan skal man da bestemme seg?

Iblant kan det være klokt å se på fasiten. Foruten Rødt og Senterpartiet, er alle andre parti som stiller til valg allerede representert i kommunestyret. Partiene har i løpet av inneværende periode de siste 4 årene hatt anledning til å markere seg gjennom ulike forslag og prioriteringer. Et av de aller viktigste styringsverktøyene som partiene bør måles etter er budsjettforslagene som blitt fremmet.

Jeg hører det gang på gang: «jeg syns klima og miljø er viktig, men…», og jeg forstår hva det er man sikter til. Nemlig at det er vanskelig å tenke langsiktig og solidarisk, om fremtiden samtidig er usikker og utrygg. Det er vanskelig å planlegge langt frem i tid, når man har dårlig økonomi og all energi og tankevirksomhet går til å tenke på morgendagens utfordringer. Eller om man ikke vet om stillingen som man besitter vil avvikles eller ei. Et bærekraftig samfunn, er et samfunn som er både i økologisk og mellommenneskelig balanse.

De Grønne går på valg på en politisk plattform som inkorporerer alle FNs 17 bærekraftsmål. Skal vi skape et bærekraftig samfunn, kan vi ikke håndplukke mellom disse målene, og utsette andre mål. Våre hjertesaker er de 17 målene og de er sprunget ut av den grønne bevegelsen. Det overrasker mange at flertallet av målene handler om mellommenneskelige forhold, by- og stedsutvikling eller ansvarlig og rettferdig økonomisk vekst. Utrydde fattigdom, utrydde sult, god skole og god helse er de første målene som presenteres. Det viktigste målet av de alle, som paradoksalt nok lettest overses, er samarbeid for å nå målene. Store omstillinger har alltid krevd at vi utarbeider løsninger som vi alle samles rundt. Det skaper forutsigbarhet og gir en klar kurs å styre etter.

Det som er gledelig med valgkampen, er at klima og miljø er blitt tilsynelatende ett viktig satsingsområde for flere parti enn Miljøpartiet De Grønne. Det syns jeg er positivt, dersom det faktisk også er ment å være et fokusområde også etter valget. Men når man ser tilbake på de siste 4 årene i kommunestyret har alle de andre partiene nærmest satt av 0 kroner avsatt til egne klima og miljø poster. Unntaket er en avsetting til en ladestasjon for elbiler, som dessverre også blitt trukket tilbake. Samtidig har MDG ved hver budsjettforhandling levert med poster til blant annet ansettelse av en miljørådgiver og grønt nærings- og omstillingsfond for å nevne noen eksempler. Betyr det at klima og miljø ikke har vært viktig for de andre partiene frem til nå? Det vet jeg ikke, men dersom det har vært viktig, hva er det som tilsier at det vil bli annerledes i kommende periode?

Dersom du er en person som syns at klimakrisen er alvorlig, men er usikker på hvilket parti som vil best ivareta det fokuset, se da gjerne tilbake i tid. Spør konkret hvilke klima- og miljøtiltak partiene har prioritert, og klart å være enstemmige om i egne ledd. Denne avstand mellom det som man sier er viktig, og det som man faktisk har jobbet politisk for, ser man på mange andre områder. Som for eksempel ved mangfoldig representasjon i listene, eller i saker om et godt og vellykket bosettingsarbeid i kommunen. Hvorfor har det kun vært MDG som gang på gang poengtert at de lovpålagte oppgavene som skal fremlegges til kommunestyret har manglet? Som for eksempel tilstandsrapport for grunnskolen for voksne. MDG har til og med fått igjennom et vedtak om at dette skal fremlegges for kommunestyret, med brukerundersøkelse, uten at det skjedd noe. Det mest kritikkverdige er at dette ikke trengs å vedtas, all den tid det er en plikt som er regulert i norske lover. Og denne diskrepansen gjentar seg gang på gang.

Det er lett å se bakover i tid, men umulig å vite med sikkerhet hva fremtiden vil vise. Men vi kan bruke fortiden klokt når vi skal gjøre avveininger. Sats på et parti som har et regnskap som viser at de både i forslag, avsettinger, publiseringer og på andre måter faktisk har jobbet aktivt for å realisere det som de sier er viktig. MDG blir beskyldt for mye rart, men noen populister har vi aldri vært. Tvert imot har vi alltid hatt som prinsipp å være tydelige, ærlige og turt å møte kritikken som rettes mot oss. Og dersom du mener at det er gode egenskaper hos lokalpolitikere, håper jeg at du også vil gi din stemme til MDG.