Gå til sidens hovedinnhold

Stem for klima, miljø rettferdighet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne valgkampen har handla om klima, miljø og rettferdig fordeling – vår tids viktigste utfordringer. Enkelte partier har forsøkt å få dette til å være et enten eller, at valget står mellom klima og miljø eller rettferdighet. I SV mener vi at klimakrisa og ulikhetskrisa må løses i sammenheng med hverandre. Derfor har vi utarbeida og publisert planen Rettferdig grønt skifte, som ligger åpent på SVs hjemmeside. Her viser vi hvordan vi kan kutte klimautslippene tonn for tonn samtidig som vi reduserer forskjellene og tar hele landet i bruk. Vår plan er også en invitasjon til alliansebygging med alle som et opptatt av det grønnes skiftet skal skje på en rettferdig måte.

Stem for klima og miljø!

Skal vi få til et rettferdig grønt skifte, må hele landet involveres, og omstillingen av samfunnet må bidra til å redusere forskjellene i samfunnet og styrke velferden. Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjell og fjord. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning og felles eierskap, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid.

SV vil derfor:

- Nå Norges klimamål. Vi skal kutte nok utslipp i Norge slik at vi i 2025 er i rute til å nå de norske klimamålene for 2030. Vi kan ikke lete etter ny olje, eller bygge ut nye oljefelt. Subsidieringen av oljeselskapene skal ta slutt.

- Ha en massiv grønn utbygging. Vi skal sikre arbeidsplasser og bygge hele landet gjennom massive investeringer i grønn teknologi, industri og energi. Gjennom en grønn folkebonus vil SV sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder.

- Ta vare på naturen. Nedbyggingen av norsk natur og tapet av naturmangfold skal stanses gjennom mer vern og nei til naturødeleggende utbygginger.

- Vi skal satse på en god infrastruktur i Finnmark med gode veier, havner, og flyplasser. Tida for nye motorveier i Sør-Norge er forbi.

- Ta havet tilbake og jorda i bruk. For å skape en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Norge vil SV ta havet tilbake til kystsamfunnene, og ta våre spredte jordressurser i bruk igjen.

Stem for rettferdighet!

Norge må bli et mer rettferdig land. SV vil skape et Norge der du ikke blir blakk hvis du må gå til tannlegen, der skolefritidsordningen er gratis og der fellesskapet er der for hver eneste en av oss, hvis jobben ryker eller helsa skranter. De som har mest betaler mer skatt, mens de som har minst betaler mindre.

Vi har historiske muligheter til å gjenreise nasjonen som et solidaritetssamfunn med små forskjeller og en sterk velferdsstat som gjør at folk kan bo og jobbe i hele landet. Gjennom en radikal omfordelingspolitikk er SV klar til å reversere de usosiale kutt høyresida har stått for, og vi skal bygge ut en velferdsstat i hele landet slik at folk kan leve og bo der de selv ønsker. Det er tid for rettferdighet!

Derfor, stem for miljø og rettferdighet, stem SV!

Kommentarer til denne saken