Stein Erik sto på berget og frøs på hendene. Så kom en overbetjent bort til han

Egentlig skulle Stein Erik Johnsen bli fisker eller snekker. Nå kan han se tilbake på 40 år som politimann i stedet.