Gå til sidens hovedinnhold

Statssekretær med selektiv hørsel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forrige uke var kommunaldepartementet og statssekretær Paal Pedersen på studietur i Øst-Finnmark. Temaet for turen var kommunesamarbeidet mellom Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana. Vi er veldig glad for at departementet og statsforvalteren drar ut på slike turer og tar seg god tid til å lytte til kommunene. Vi synes også det er bra at den politiske ledelsen er med på dette. Når vi leser statssekretærens oppsummering av turen på iFinnmarks debattsider blir vi imidlertid litt usikker på hvor godt han har hørt etter på det som ble sagt.

Det statssekretær Pedersen har rett i, er at vi er optimister på vegne av framtida. Øst-Finnmark har store muligheter, og vi ser at mange bedrifter og småbarnsfamilier vil bygge og bo i våre kommuner. Det er imidlertid forskjell på å være optimist og på å være naiv. Et sentralt tema i forrige uke var derfor befolkningsutviklingen, som på ingen måte ser lys ut for vår del av landet. Begrepet «det nordnorske paradoks» ble presentert for statssekretæren; det vil si at bedriftene tjener penger og skaper arbeidsplasser uten at det fører til nevneverdig befolkningsvekst. Hvis våre rike naturressurser og beliggenhet skal føre til befolkningsvekst og attraktive lokalsamfunn i stedet for pendlersamfunn, så må kommunene rustes opp. Boligtomter, næringsareal, arealplaner, oppsøkende arbeid overfor borteboende studenter og kulturtilbud kommer ikke rekende nedover Tanaelva. Dette er tiltak som må finansieres over kommunebudsjettet. Det har blitt trangere for hvert år med den sittende regjeringen, uansett hva slags prosenttall statssekretæren prøver å slå oss i hodet med. Når Høyre prioriterer å kutte formuesskatten til kjernevelgerne i Bærum fremfor å styrke kommuneøkonomien til resten av landet, så blir resultatet deretter. Veksten kommer et annet sted enn hos oss.

Gjennom åtte år i regjering har Høyres eneste svar på alle utfordringer i kommunesektoren vært å endre på strukturen. Mange steder har det vært riktig, men det frigjør verken penger eller fagfolk til de store oppgavene. Med Høyre i regjeringen har antall uføretrygdede økt, mens kommunene og næringslivet mangler fagfolk. Det er skrikende mangel på sykepleiere og vernepleiere, og mange kommuner sliter med å rekruttere lærere, leger og fagarbeidere. Det sitter ikke mange sykepleiere i et kott og venter på å sprette ut når kommunen slås sammen med naboen. Her må det gjøres noe med det grunnleggende problemet: at det utdannes for få! Det har ikke dagens regjering lykkes med. Nå trengs det et krafttak for desentralisert utdanning, slik at folk kan utdanne seg hele livet der de bor – til jobber som finnes lokalt. Det hjelper ikke alene med flere arbeidsplasser dersom fagfolkene uteblir eller ikke finnes! Det hjelper også lite med reform etter reform uten gevinst for oss her nord.

Vi er kjempeglade for at Arbeiderpartiet går til valg på å reversere tvangssammenslåingen mellom Finnmark og Troms, og registrerer at Høyre fortsatt mener det var en god idé å overkjøre befolkninga i Finnmark og valgte tvang som løsning på motstanden fra fylkene. I tillegg virker det som at statssekretæren fra høyre står og slår seg på magen, og applauderer det FRIVILLIGE interkommunale samarbeid i Øst og Midt-Finnmark som et vellykket resultat av kommunereformen. Mangel på fagfolk, større krav til kommunene uten økte midler og en regjering som ikke har tillit til oss er utløsende faktor for at vi har satt i gang dette arbeidet. Bare en regjering som er langt fra folket på alle måter kan tro at dette er et resultat av en vellykket reform.

Det er betenkelig når statssekretæren fremstiller det som at vi har kritisert fylkesrådet for å svikte oss i kommunens planarbeid. Det har vi ikke gjort. Derimot er det berettiget å kritisere regjeringen som har tvangssammenslått Finnmark og Troms, underfinansiert de fylkeskommunale oppgavene og som på en høyst uverdig måte rakker ned på fylkespolitikerne som prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. For vår del betyr det en forskjell at fylkeskommunen har påtatt seg å lage en interkommunal kystsoneplan for Øst-Finnmark, at de videregående skolene er fredet mot nedleggelser og at fylkesrådet prioriterer fylkesveiforbindelsene i øst med mange hundre millioner kroner. Vi setter også pris på at fylkeskommunen har prioritert å bruke tilgjengelige koronamidler på å styrke de kommunale næringsfondene. Nå er det på tide at fylkeskommunen får et skikkelig påfyll av regionale utviklingsmidler, som de kan bruke på vårt næringsliv. Kesamproduksjonen ved Tine Tana og nordlysturismen er eksempler på hva de regionale utviklingsmidlene har vært brukt til. Dessverre har Høyre kuttet slike virkemidler til et minimum.

For å oppsummere: vi er optimister, men det betinger et regjeringsskifte. En høyreregjering med Frp på lag har ikke bidratt til noe positivt for våre kommuner. Vi trenger en ny politikk for bedre kommuneøkonomi, mer desentralisert utdanning, flere jobber og attraktive lokalsamfunn. Stem Arbeiderpartiet!

Kommentarer til denne saken