Statistikken peker nedover, men ordføreren er optimistisk: – Tror aktiviteten kan bidra til tilflytting

I 2019 mistet Hammerfest kommune 76 innbyggere. Det er nest mest i Finnmark.