Gå til sidens hovedinnhold

Her er veiene som skal bygges

Artikkelen er over 3 år gammel
(Avisa Nordland)

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023. Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode.

50 store veiprosjekter vil være under arbeid på riksveiene de neste seks årene og 30 åpner i perioden, framgår det av Vegvesenets nye handlingsprogram som legges fram onsdag.

Dette er hovedpunktne:

 • 105 km ny firefelts veg.
 • 440 km ny veg åpner for trafikk.
 • 280 km riksveg vil bli etablert forsterket midtoppmerket.
 • 60 km to- og trefeltsveg skilles med midtrekkverk.

 

Du kan se en interaktiv utgave av kartet her.

Dette er de nye veiene som skal åpnes de neste seks årene:

 • Rv 110 Ørebekk - Simo 
 • E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum 
 • E18 Bommestad - Sky 
 • E18 Varoddbrua 
 • E39 Eiganestunnelen 
 • Rv 23 Dagslett - Linnes 
 • Rv 282 Holmenbrua 
 • E39 Svegatjørn - Rådal 
 • E39 Bjørset - Skei 
 • E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra 
 • E39 Lønset – Hjelset 
 • E134 Damåsen - Saggrenda 
 • E134 Gvammen - Århus 
 • Rv 13 Ryfast 
 • Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand 
 • E16 Sandvika - Wøyen 
 • E16 Bjørum - Skaret 
 • E16 Bagn - Bjørgo 
 • E6 Vindåsliene - Korporalsbrua 
 • E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen 
 • Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger 
 • Rv 4 Roa - Gran grense, inkl Jaren – Amundrud - Lygnebakken 
 • E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt 
 • E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo - Brattåsen - Lien 
 • E6 Helgeland nord 
 • Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset 
 • E6 Hålogalandsbrua 
 • E6 Sørkjosfjellet 
 • E6 Tana bru 
 • E6 Kvænangsfjellet 
 • Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS) 
 • Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS) 

Dette er veiene som skal påbegynnes i løpet av de neste seks årene:

 • E18 Retvet – Vinterbro 
 • Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 
 • E18 Lysaker - Strand – Ramstadsletta 
 • E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen 
 • E39 Ålgård – Hove 
 • E39 Smiene - Harestad 
 • E39 Rogfast 
 • E39 Myrmel - Lunde 
 • E134 Røldal - Seljestad 
 • E16 Skaret – Hønefoss 
 • E16 Stanghelle - Arna 
 • E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa - Otta 
 • E136 Flatmark – Monge – Marstein 
 • E136 Breivika – Lerstad 
 • E6 Megården – Mørsvikbotn 
 • E8 Sørbotn – Laukslett 

Handlingsprogrammet er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan, som gjelder for tolv år. I tillegg til bevilgningene som Statens vegvesen rår over, kommer 31 milliarder kroner til prosjektene som det nye statlige selskapet Nye Veier AS står bak.

Ukjent bomregning

Statens vegvesen varsler at det skal bygges nye veier for om 135 milliarder kroner de neste seks årene. Investeringene vil bedre trafikksikkerheten, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert veinett, sier han og legger til at kampanjer og kontroller samt sikrere sikre kjøretøy også vil bidra til færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Ifølge Vegvesenet skal det innkreves anslagsvis 42 milliarder kroner i bompenger de neste seks årene. Men denne summen er ikke totalen, for i tillegg kommer bompenger som kreves inn gjennom egne bypakker samt bominntekter fra prosjektene som Nye Veier AS står bak.

Nullvisjon

I alt vil investeringene til Vegvesenet gi 105 kilometer ny firefelts vei samt at 440 kilometer ny vei åpnes for trafikk. Samtidig skal statens engasjement i de store byene mangedobles. Blant annet skal 29 milliarder kroner settes av til miljøvennlig transport i de ni største byområdene.

– Dette stimulerer i betydelig grad byområdene til å gå i miljøvennlig retning, sier veidirektøren.

Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byene, samtidig som man får flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikk. Staten bidrar med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kommentarer til denne saken