Gå til sidens hovedinnhold

Startskudd med vått krutt

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at Finnmark Dagblad i et tiår har fungert som organ for Nussir, når tidligere redaktør Svein Jørstad i avisa 09.11. nye rekorder i sin uforbeholdne hyllest til et av de mest omstridte gruveprosjekter gjennom alle tider. I hele innlegget finnes det ikke spor av motforestillinger, ikke et ord om at prosjektet har møtt motstand fra dem som bruker gruveområdet på land, fra dem som bruker fjorden avgangen skal dumpes i, fra ei samla fiskerinæring, et nesten enstemmig Sameting, miljøbevegelsen nasjonalt og internasjonalt, fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, bare for å nevne et utvalg.

Her er ikke spor av at selskapets metode for å kvitte seg med avgangen er fordømt internasjonalt bl.a. av den internasjonale naturvernunionen, der Norge var nesten aleine om å godta dumping av gruveavfall i sjø. Her er ikke spor av feila som er påvist i konsekvensutredninger og søknader fra Nussir samt i myndighetenes konsesjonsbehandling.

Den overstrømmende hyllesten har til hensikt å dekke over at de problema som Nussir fortsatt har: De har faktisk ikke klart å samle nødvendig kapital. De har ikke fått godkjenning for kjemikalier de skal slippe ut. Etter ti års «dialog» har de ikke oppnådd noen avtale med reindrifta, som i stedet vil gå til sak for å få erklært gruveplanen ulovlig. De må da få ekspropriert reindriftsrettene i området, men det er heller ikke på plass.

Hos Jørstad / FD er i det likevel bare jubel. Vi kan lese at «Nussir er i ferd med å få på plass finansieringen». Skal tru det. Det er hevda at om lag 100 millioner av 1 milliard er på plass, men det eneste konkrete FD viser til er at et investeringsselskap i Finnmark, bestående av 10 andre investeringsselskap, skal investere 13,5 mill. kr i Nussir. Denne dråpen i havet er deres oppskrytte lokale forankring. At ei rekke internasjonale gruveselskap og finansieringsinstitusjoner har erklært at de ikke vil delta i finansiering av gruver med sjødumping, det er ikke verdt å nevne.

Jørstad skriver det «må etableres en klar forståelse av at dette er varige arbeidsplasser». Skal tro det. I 1971 starta Folldal Verk gruve i det samme området. I 1978 var det slutt. Hvilken garanti har Nussir og Jørstad for at det samme ikke skjer igjen? Gruve«eventyret» i Bidjovagge varte to ganger 5 år, den siste driftsperioden på Sydvaranger om lag 5 år. Gruvearbeidsplasser er aldri varige, de varer i beste fall til ressursen er tom, i verste fall til neste fall i metallprisene.

Leonard Nilsen & Sønner gjøres nå til garantist for god og langsiktig drift. De har fram til nylig drevet grafittgruve på Senja. Den solgte de i fjor til et australsk selskap. Så mye for denne garantisten.

Nussir har ifølge Jørstad «et sjeldent godt produkt.» Hva er det sjeldent gode produktet? Bedriften vil ha tre produkter. Først vil de produsere gråberg, altså stein uten spesiell verdi som malm. Denne vi de kanskje få solgt billig, kanskje få gitt bort. Sjeldent godt kan det ikke sies å være. Av det som går videre til knusing og utskilling vil hovedproduktet, målt i tonn, være avgangsmasse.

Denne vil gå rett i Repparfjorden, der mesteparten vil kvele alt liv på bunnen, mens en ukjent andel vil spre seg i vannmassene innover og utover med strømmen. Der vil den forgifte laksesmolt, torsk, kveite og ei rekke andre fiskearter. Sjeldent godt produkt! Trolig vil Nussir kunne reklamere med sjeldent god og effektiv forgifting av en fjord. Det tredje produktet er et helt ordinært kobberkonsentrat, som utgjør 2–3 % av produksjonen.

Det skal selges til et tysk smelteverk, som skal lage kobber og slagg av det. Om det er konsentratet, kobberet eller slagget som er det sjeldent gode produktet kommer ikke fram i Jørstads innlegg.

Kvalsund og nå Hammerfest kommune betaler for å få Nussir til å etablere seg på Markopneset, ei gave selskapet sjølsagt tar imot med glede. At dette neset er beiteområde for rein er ikke nevnt, verken i artikkelen, i konsekvensutredninga om reindrift eller i reguleringsplanen for gruva.

For planen er vedtatt uten at det sto noe om Markopneset. Altså finnes det ikke noen gyldig tillatelse til at Nussir kan ta i bruk dette området. Heller er det ikke nevnt at Markopneset tidligere, med støtte av Kvalsund kommune var ønska som oljehavn, men at dette da blei avvist av Fiskeridirektoratet fordi Repparfjorden er nasjonal laksefjord.

Radarparet Jørstad/Rushfeldt har fyra av startskudd, spørsmålet er om de har gjort det med vått krutt, så skuddet ikke går særlig langt.

Kommentarer til denne saken