Starter opp med kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest

PROSJEKTLEDER: Jacob Grønn i Statnett skal lede prosjektet.

PROSJEKTLEDER: Jacob Grønn i Statnett skal lede prosjektet.

DEL

Prosjektet med å bygge kraftlinje mellom Skaidi og Hammerfest er i gang. Statnett vil sende ut folk både til fots og på ATV de kommende ukene, fra Skaidi til Hammerfest. De skal planlegge hvert eneste mastepunkt, heter det i en pressemelding.

– Dette er avgjørende for å kunne beregne antall master og type master som skal med i beregning av kostnadsestimat og forespørselsgrunnlag. Man tar utgangspunkt i konsesjonsgitt trasé fra NVE, sier prosjektleder Jacob Grønn i Statnett.

Og legger til:

–Av hensyn til tiden velger vi å foreta det vi kan av planleggingsarbeidet allerede nå.

Equinor vil ikke ta stilling til elektrifisering av Melkøya før til neste år.

Både del- og helelektrifisering fordrer bygging av 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest, med tilhørende 420 kV stasjoner i Skaidi og Hyggevatn. Statnett har derfor, i avtale med Equinor, startet oppbemanning av prosjektet og også bedt OED ferdigbehandle konsesjonssøknaden på strekningen, heter det i en pressemelding.

Artikkeltags