Stans overkjøringa av samisk kultur, avvis krav om dobbel reinmerking!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Landbruks- og matdepartementet (LMD) under ledelse av Olaug Bollestad (KrF) foreslår å påtvinge reineiere å merke sine dyr med en chip, som skal komme i tillegg til det tradisjonelle øremerket. Som om reindrifta er å anse som en hvilken som helst landbruksnæring, på lik linje med sau, geit og ku? Nei – den er ikke det.

Selv om LMD og flertallet i næringskomiteen synes å ha sovet i timen, anmoder vi om at Stortingets medlemmer er årvåkne når saken skal behandles om få dager. Reindriftsnæringa er en av de viktigste bærebjelkene i vår samiske kultur. Staten har både en folkerettslig og grunnlovsfestet plikt til å sikre grunnlaget for samisk kultur. Stortingsmedlemmene må lytte til næringa selv og Sametinget, som har gått imot chipmerking. 

Troms og Finnmark Venstre støtter fullt ut Sametingets argumentasjonsrekke: 1) Det tradisjonelle reinmerket med øresnitt er en grunnstein i samisk reindrift, fordi det er det første et barn får av sine foreldre og det knytter mennesket til reinen. 2) Reinmerket er personlig og forteller om slekt og tilhørighet. Det er således en kulturbærer i seg selv. 3) Chipmerking vil medføre både merarbeid og merkostnad for reindriftsutøverne. 4) Chipene som skal festes til ørene, kan ises ned og innebære en risiko for at øret rives av.

For egen regning vil jeg legge til følgende spørsmål: Når Sametinget er enig med LMD i at enkeltutøvernes reintall skal offentliggjøres, hva er da poenget med tvungen chipmerking? – Statens kontrollbehov vil vel være tilstrekkelig ivaretatt ved denne offentliggjøringa?

Troms og Finnmark Venstre sier: Stans overkjøringa av samisk kultur, avvis krav om dobbel reinmerking!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken