Spratt opp i verdi med nær en million kroner fra 2018 til nå nylig, etter heftig budrunde

Denne boligen ble solgt for 2,85 mill. i 2018 – nylig gikk den for 3,75 mill. Boligen hadde dermed en prisøkning på over 30 % fra 2018 til 2019.