Kartet til Michael Cramer viser en omtrent 6.800 kilometer lang sykkelrute fra Grense Jakobselv til Svartehavet. Cramer er tysk, representerer De Grønne i Europaparlamentet og godt over gjennomsnittlig historieinteressert.

Han er initiativtaker til sykkelvei-prosjektet langs det gamle jernteppet. Europaparlamentet har bedt medlemsstatene til å støtte og promotere prosjektet, og finansiere utbedring sykkelveien.

– Dette er grønn turisme, konstater Cramer etter å ha syklet fra Grense Jakobselv til Kirkenes - én av flere etapper langs det gamle jernteppet han personlig har syklet.

Cramer har også tråkket ned til Nyrud, men krysset ikke over til Finland. Han håper norske myndigheter utbedrer en tursti mellom de to landene, så turister enkelt kan sykle til Finland og dermed følge jernteppet omtrentlig.

EU-politikeren har enda større ambisjoner for forbindelse mellom Norge og Finland. Han heier på forslaget om jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi.

– Jernbanen er vårt mest miljøvennlige transportmiddel. Nord-Finland har store byer, og her har dere havn, sier Cramer.