Delte ut tusenvis av kroner til integrering, dans, svømming og modellfly

Kirkenes Dans

Kirkenes Dans

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Ishavskraft har i samarbeid med Finnmark Idrettskrets etablert Ishavskraftfondet til barne- og ungdomsidrett. De årlige tildelingene fra fondet er på kroner 80.000,- og kan tildeles ett eller flere tiltak per år. Med dette fondet ønsker Ishavskraft sammen med idrettskretsen å medvirke til økt aktivitet og oppslutning om barne- og ungdomsidretten i Finnmark, melder fondet i en pressemelding.

Det var kommet inn 43 kvalifiserte søknader i år, samt 4 som falt utenfor kriteriene. Blant årets søknader var det spesielt mange fra Alta og Sør-Varanger.

- Dette er ikke så rart da dette er kommunene i Finnmark med mest idrettsaktivitet og flest idrettslag. Spredningen blant idretter er fortsatt god, og det er artig å se at mange nye og gjerne utradisjonelle idretter benytter muligheten til å søke. Blant årets søknader ble syv plukket ut til å motta støtte på til sammen 80 000 kroner, sier organisasjonskonsulent Linda Follesø i Finnmark Idrettskrets i pressemeldingen.

Følgende tildelinger ble vedtatt for Ishavskraftfondet 2016:

Bossekop UL 10.000 kroner

Kirkenes Danseklubb 13.000 kroner

Kokelv Sportsklubb 12.000 kroner

Nordlysbyen Svømme- og triatlonklubb 13.000 kroner

Porsanger Cykleklubb 12.000 kroner

Sør-Varanger Modellflyklubb 10.000 kroner

Varanger Golfklubb 10.000 kroner

Administrerende direktør i Ishavskraft, Stig A. Hanssen, er veldig fornøyd med utfallet av årets tildeling av Ishavskraftfondet.

- Årets søkere viser at det er stor bredde i utvalget av idrettsforeninger i Finnmark, og det er nettopp mangfoldet vi ønsker å støtte med Ishavskraftfondet. Det bidrar til at flere barn og unge kan finne en forening som passer deres interesser – noe som igjen fører til økt trivsel, tilhørighet og mestringsfølelse, sier Hanssen i pressemeldingen, og han betegner Idrettskretsen som en primus motor som har gjort en grundig vurdering og prioritering av alle søknadene som har kommet inn.

- De sitter med god oversikt over alle medlemmene sine i Finnmark, og har lagt et grunnlag som Ishavskraft enkelt kunne støtte seg til i avgjørelsen av årets tildelinger.

Begrunnelse for vedtakene:

Bossekop UL

Det er en av flere klubber i fylket som tar integrering av flyktninger på alvor, noe vi i komiteen for Ishavskraftfondet synes er veldig bra. Håndballgruppa til BUL er i gang med prosjektet «Fargerikt fellesskap» der de inviterer enslige mindreårige flyktninger med på trening en gang i uka. Prosjektet har vært en stor suksess, og idrettslaget ønsker nå å utvide prosjektet ved å inkludere mindreårige flyktninger på sine aldersbestemte lag. For å øke identitetsfølelsen og samholdet ønsker de blant annet å kjøpe inn treningsdresser og t-skjorter, en egen håndball til hver av spillerne, samt arrangere sosiale sammenkomster. Ishavskraftfondet bidrar med støtte til videre satsing på dette flotte prosjektet.

Kirkenes Danseklubb

Danseklubben ønsker å spre danseglede og øke den fysiske aktiviteten til dagens stadig mer stillesittende barn og ungdom. Ishavskraftfondet liker tankegangen og bidrar med støtte til denne noe utradisjonelle idretten.

Kirkenes Danseklubb

De har i dag et tilbud til barn, men ønsker både å skape kontinuitet i dette, samt utvide det til å omfatte også ungdom. Dette er økonomisk krevende da de må leie inn instruktører. Målet er å få utdannet egne instruktører innen barnedans. I påvente av egne instruktører håper vi støtte fra Ishavskraftfondet kan bidra til at dansetilbudet til barn og unge i Sør-Varanger kan opprettholdes og utvides.

Kokelv Sportsklubb

Sportsklubben driver primært med friidrett, men har et inderlig ønske om å kunne tilby varierte aktiviteter til alle barn og unge i bygda. I fjor startet de opp med volleyball. De kjøpte også inn en tjukkas, men trenger støtte til innkjøp av utstyr som kan kombineres med denne. Komiteen for Ishavskraftfondet synes det er flott at sportsklubben vil favne om flest mulig barn og ungdom, og bidrar derfor med støtte til innkjøp av trampoline og gymmatter.

Nordlysbyen Svømme- og triatlonklubb

Det er en nyoppstartet klubb stiftet for å gi et nytt og variert aktivitetstilbud. Triatlon er en av de raskest voksende idrettene i verden, men den er fortsatt liten i Finnmark. Ishavskraftfondet vil gjerne være med og legge til rette for at idretten får godt fotfeste også her. Utendørssvømming er en vesentlig del av triatlonsporten. For å kunne tilby barn og unge muligheten til å prøve dette, er det behov for våtdrakter til utlån. Ishavskraftfondet bidrar derfor med støtte til innkjøp av 20 våtdrakter til barn.

Porsanger Cykleklubb

Klubben ønsker å få barn og unge til å bruke sykkelen til noe mer enn bare et transportmiddel og som et alternativ til stillesittende aktiviteter. De vil at flere skal sykle for å ha det gøy, være sosial og være i aktivitet. Derfor vil klubben gjennomføre karusellritt for barn og ungdom, samt kjøpe inn landeveissykler for utlån til ungdom Dette synes Ishavskraftfondet er gode tiltak og vil derfor bidra med støtte.

Sør-Varanger Modellflyklubb

Modellflyklubben er en helt nyoppstartet klubb organisert under Norges Luftsportforbund. Idrett er nemlig så mangt, man trenger ikke bli fysisk sliten og andpusten for å drive idrett. Modellflyging handler om konsentrasjon, koordinasjon og presisjon. Ishavskraftfondet tror et slikt tilbud kan være et spennende alternativ for de som ikke finner seg til rette i andre idretter. Fondet bidrar med støtte til innkjøp av skoleflymodell med radioutstyr og modellflysimulator som skal brukes for opplæring av nye unge medlemmer.

Varanger Golfklubb

Golfklubben i Øst-Finnmark ønsker å tilby gratis golf for unge. De tror at en av utfordringene knyttet til rekruttering innen golf er at terskelen kan synes høy. Klubben mener at de ved å senke terskelen for å begynne med golf kan bidra til at flere barn og unge får en aktiv hverdag og at klubben kan nå frem til ungdomsgrupper som ikke dekkes av tilbud andre idrettslag har. Ishavskraftfondet synes dette lavterskeltilbudet er et bra tiltak og bidrar med støtte til innkjøp av nybegynnersett for utlån og til å holde gratis «Veien til golf»-kurs for ungdom.

Tiltakene som skal få tildelt midler bør innfri flere av punktene under:

Gi aktivitetstilbud til barn og unge.

Presentere noe nytt, annerledes og kreativt.

Bidra til involvering og medvirkning fra de unge selv.

Fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter.

Sette barn og ungdom sine behov i sentrum.

Artikkeltags