(Finnmarken)

— Jeg er jo spent, dette er den første rettssaken i mitt liv. Jeg har drevet forretning i både innland og utland, og det er jo litt sykt at man blir dratt inn i rettssalen når man skal gjøre noe på hjemplassen, sier Stein-Inge Riise.

Riise vokste opp i Hamningberg, inntil familien flyttet fra det da nedlagte fiskeværet i 1964. Til tross for flyttingen, forble hjertet på barndomsplassen, og for nærmere 20 år siden kjøpte han et falleferdig kaianlegg, med en drøm om å gi noe tilbake. For ni år siden tok han fatt på oppussingen, og sakte, men sikkert — og ved hjelp av rundt 25 millioner kroner — vokste et turistsenter fram.

Tror han har en god sak

Men da Riise også kjøpte det nærliggende Wilsgaardhuset i 2007, som tidligere har huset kafé i fiskeværet, startet problemene. Fordi kledningen var rotten, rev han denne og lagde ny. I tillegg fikk huset nye vinduer og to tilbygg.

Dette resulterte i politibesøk i Hamningberg, og anmeldelse fra både Finnmark fylkeskommune og Båtsfjord kommune for mulig brudd på plan- og bygningsloven og kulturminneloven. De reagerte på at de gjennomførte tiltakene ikke var søkt om på forhånd, og at arbeidet ikke ble stoppet da fylkeskommunen så seg nødt til å midlertidig frede bygget.

I desember i fjor vedtok Østfinnmark politidistrikt å ilegge Riise et forelegg på 100.000 kroner. Riise aksepterte ikke denne, og dermed havner saken for retten på onsdag.

— For det første ble forelegget sendt til feil adresse, så jeg fikk det ikke før etter flere måneder. Men jeg ville ikke ha akseptert den uansett, sier Riise.

Han mener nemlig det er helt utrolig at denne saken i det hele tatt har havnet i rettssystemet. Men når det engang er situasjonen, tror han at han har en god sak. Det gjør også hans forsvarer, Christian Hanssen.

— For at han skal kunne straffes, må han ha utvist en tilstrekkelig grad av skyld, han må forsettlig eller grovt uaktsomt gjort noe som er i strid med de godkjenningene som har blitt gjort. Det mener vi ikke er tilfellet her. Riise har tvert imot vært opptatt av å følge reglene, for å sikre at ting ble gjort rett, sier Hanssen.

Han viser til at Riise engasjerte et firma til å håndtere søkeprosessen i byggesakene sine.

— Så er det ingen tvil om at det har vært en svikt i kommunikasjonen mellom Båtsfjord kommune og konsulenten Riise leide inn, sier han.

Det førte til at Riise trodde alle søknader var innvilget, noe som i ettertid viste seg ikke å stemme.

— Man kan selvfølgelig ikke bare uten videre henvise til en misforståelse, men når alle kort blir lagt på bordet, tror jeg man vil se at Riise ikke kan klandres for dette, sier han.

Det er politiadvokat Jens Bernard Herstad som skal føre saken for påtalemyndigheten. Han var ikke tilgjengelig for kommentar mandag.

Ser kafé-mulighet

Tidligere har Stein-Inge Riise sagt at utfallet av rettssaken ikke vil ha noen betydning for hans prosjekt i Hamningberg — det er skrinlagt uansett. Nå er han ikke like bombastisk. For selv om han ikke vil gå videre med den store turistdrømmen, ønsker han at Hamningberg i det minste skal ha en kafé.

— Hvis vi får til en løsning, vurderer jeg å få til noe i det huset. Jeg syns det er synd at det ikke finnes en kafé til de som kommer, forteller han.

Han har et håp om at den midlertidige fredningen av Wilsgaardhuset nå kan bli opphevet.

— Men hvis det forblir fredet orker jeg ikke gjøre noe mer, sier han.