UiT Norges arktiske universitet melder i en pressemelding at Idrettshøgskolen har fått en rekke friske midler for å styrke koblingen mellom forskningsbasert kunnskap og idrettens praktiske erfaringer.

– Med gaveforsterkning vil beløpet kunne bli over 12 mill. For Idrettshøgskolen ved UiT og for idretten i Troms og Finnmark er dette en særdeles stor dag, opplyser UiT i pressemeldingen.

Labene

– Satsingen omfatter fagmiljøene og labene i både Tromsø og Alta. I tillegg til infrastruktur, inngår det i prosjektet forskningsressurser i form av en forskningsleder (50 prosent) og en stipendiat som skal gjøre laboratoriet operativt og sørge for at det utvikles ny kunnskap om effekter av trening, belastningsstyring og skadeforebygging blant unge utøvere, står det videre i pressemeldingen.

UiT opplyser også at det inngår lønnsmidler til nøkkelpersonell for å utnytte infrastrukturen på begge laboratoriene.

Samarbeid

I søknadsprosessen har Idrettshøgskolen samarbeidet med Tromsø idrettslag, Olympiatoppen Nord og med idrettskretsene i Troms og Finnmark.

– Søknadene har fått bred tilslutning og meget positiv omtale både i Troms fylkeskommune og i Tromsø forskningsstiftelse, opplyser UiT Norges arktiske universitet.

Tildelingen vil også forsterke en videre satsing, aktivitet og infrastruktur på det nylig etablerte testsenteret i Alta som ble åpnet høsten 2016.

Gjennom dette prosjektet skal Idrettshøgskolen/UiT videreutvikle kunnskapen om overføringsverdi av effekter av trening fra toppidrett til breddeidrett og folkehelse i både Troms og Finnmark, opplyses det om avslutningsvis i pressemeldingen.