Juni 2014 ble det endelige skisseprosjektet vedtatt, og siden har det gått slavisk med planlegging, detaljregulering av området, søknader og anbudsprosesser, melder Alta kommune på sin nettside.

Utbygging av Finnmarkshallen er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Finnmark fylkeskommune og Finnmarkhallens driftsselskap as.

Det er Ulf Kivijervi as som vant anbundsrunden etter noen ekstra runder.  Alta-entreprenøren har totalentreprisen. Arbeidet er igangsatt, og byggegjerde ble satt opp i uke 51.

– Eksisterende tilbygg bestående av garderober, klasserom, kontorer, kantine, teknisk rom og en vestibyle på cirka 1.200 kvadratmeter som skal rives. Et tilbygg på 5.130 kvadrat skal erstatte arealene med nytt tilbygg. Det nye tilbygget skal inneholde nytt inngangsparti til Finnmarkshallen, kontorer, teorirom, styrkerom, aktivitetsrom, sosialt rom, toaletter, garderober og en flerbrukshall. Bygget er dels i en, to og tre etasjer, melder kommunen videre på sin nettside, som legger til at hallen skal ha et lavt-byggende og luftet kombielastisk sportsgulv, med oppmerking for minihåndball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og badminton med tilhørende gulvhylser for innfesting av utstyr.

I tillegg skal det medtas gulvhylser for turn.