Spesialenheten fikk saken på sitt bord: Finnmarkingen hevdet han fikk juling av datterens mor, mormor og morfar

Politiet henla saken, men mannen ga seg ikke, og klaget saken inn for Spesialenheten for politisaker.