Sparebanken: 4.200 kunder har vist legitimasjon - fikk likevel sperret kontoene sine

4.200 kunder i Sparebanken Nord-Norge har fått sperret kontoen sin, til tross for at de har fremlagt legitimasjon.