Irene Lange Nordahl (SP) påstår i et innlegg noe som ikke er sant, og trekker min gode venn Fred Johnsen inn i dette som medforfatter:

«I Finnmark sa 87 % i folkeavstemningen nei til å slå sammen Troms og Finnmark. Det brydde Høyre, Frp, Venstre og KrF seg ikke om. De tvang gjennom en håpløs regionreform helt uten tanke for innbyggerne som bor i fylket, og uten forankring i folket.»

Sannheten er at Finnmark fylkesting arrangerte ingen folkeavstemning innen våren 2017 – før Stortinget skulle fatte sin avgjørelse juni 2017! Høyre, Frp, Venstre og KrF hadde derfor ingen folkeavstemning de kunne bry seg om.

Fylkespolitikerne i Finnmark sa i april 2017 NEI til regjeringens tilbud om å vente med inndeling i Nord-Norge til våren 2018! Fylkespolitikerne i Nordland, Troms og Finnmark svarte alle i april 2017 at Stortinget MÅTTE avgjøre saken i juni 2017, ikke utsette til våren 2018.

Stortinget fulgte dette kravet. Og kritiseres av Sp i ettertid! To måneder senere var det stortingsvalg, og det ga ingen andre endringer i Finnmark enn at SV mistet sitt mandat til Sp. Den hjemmesnekra folkeavstemninga som ansatte på fylkeshuset i Vadsø laga våren 2018, henvendte seg til de som var uenig i Stortingets vedtak året før:

«Vil du være med å bestemme om Finnmark fylke skal slås sammen med Troms fylke?", var det useriøse spørsmålet. Og dette skjer et år ETTER at Stortinget som øverste folkevalgt organ hadde avgjort saken slik fylkespolitikerne i Finnmark ba om!

Bestemme over landets høyeste organ, Stortinget? Er det rart folk i andre deler av landet stusset på kunnskapsnivået til fylkespolitikerne i nord?

Av 59 600 velgere i Finnmark, svarte 30 300 Nei. Altså 50,8 %. Ikke 87 %. Og etterpå har ingen vanlige innbyggere merket noen negativ forskjell etter sammenslåingen, unntatt ett.

Fylkespolitikerne fra SP, SV og Ap har redusert samferdselstilbudet. Det kan forklares med at de heller trengte 21, 5 millioner kroner i lønn og godtgjørelser til seg sjøl. Og noe som dessverre er disse maktpolitikernes åpenbare drivkraft for å reversere. Da blir det dobbelt så mange bein å fordele på partifeller enn det er ved kun én fylkeskommune.

43 millioner til politikerne er altså SP, SV og Aps kostbare drøm for å gå tilbake til to betydningsløse fylkeskommuner?

Opp i alt dette har altså SP (sammen med AP og SV) sagt nei til å grunnlovsfeste at Finnmark fortsatt skal ha 5 stortingsmandater.

Velgerne i Finnmark kan vise sin uenighet med Sp ved å stemme Venstre.

Vi vil forsterke og utvikle Norges viktigste region slik at alle kan leve det gode liv her.