(Finnmarken)

Rådmann Bente Larssen i Sør-Varanger mener både pris, protester og andre faktorer taler mot å bruke penger på å forlenge fylkesvei 885 fra Pasvikdalen til Finland.

– Jo, men saken skal nå behandles først, sier kommunestyrerepresentant og veiaksjonist Wikan når Finnmarken presenterer argumentene i rådmannens saksframlegg.

– Finland holder jo på med å bygge en skogsbilvei til grensa allerede. Da mangler det bare seks kilometer. Hvis vi klarer å få gjennom å bygge en skogsbilvei først, så kan det jo komme en ordentlig vei senere.

Handelsaktivitet over grensa og kortere vei til slekt på finsk side for folk i Pasvik er noe av bakgrunnen for planene. Vegvesenet har innvendt at en skogsbilvei må ha landbruk eller skogbruk som formål, ikke alminnelig trafikk.

Wikan er likevel optimist. Han har sett på muligheten for å utvide nasjonalparken nedover langs finskegrensa.

– Å gå med på frivillig vern utløser en god del penger til FeFo som kan brukes på veien. Så det kan gå med en byttehandel, sier Wikan, som mener prosjektet da kan gjennomføres for rundt 60 millioner kroner.

Reindriftsnæringen har han også tro på at det er mulig å gå i dialog med.

– Vi må jo prøve å forhandle, sier han.