(Finnmarken)

Svensgaard forlot forrige jul politikken i Tromsø etter 19 år som representant for SV og Arbeiderpartiet.

Deretter ventet hun i nesten et år på at det hun kaller drømmejobben skulle bli ledig. 1. november avløste hun Rune Rafaelsen som leder for Barentssekretariatet i Kirkenes.

- Det er selvfølgelig en del å sette seg inn i. Men samtidig har jeg jobbet mye med barentssamarbeidet som politiker, så det er også mye som er kjent for meg, sier Svensgaard, som blant annet har ledet Barents regionråd i to år.

- Det er en veldig kompetent arbeidsstokk, så det er veldig stimulerende å jobbe i dette miljøet. Jeg har blitt tatt veldig godt imot, og jeg trives veldig godt i Kirkenes, sier hun.

- Skjerper frontene

- Har du funnet noen områder du vil endre kurs på?

- Nei, altså, prioriteringene og føringene for hva som er de viktigste områdene ligger veldig fast, med folk til folk-samarbeidet i spissen. Og selvfølgelig også næringsutvikling, i den grad man får til det.

- Sanksjonene har gått hardt utover næringslivet i Øst-Finnmark. Tenker du at Barentssekretariatet kan ha en egen stemme i dette spørsmålet?

- Vi kan selvfølgelig ikke bryte de sanksjonene Norge har iverksatt sammen med EU. Men jeg setter et stort spørsmålstegn ved om sanksjonene er et godt virkemiddel for å få til det man vil oppnå, sier Svensgaard.

Krisen kan kun løses via dialog

Hun vil ikke mene noe om om Norge bør ha en egen linje i dette spørsmålet, men sier hun må få stille spørsmål om dagens linje virker.

- For krisen i Ukraina kan jo bare løses via dialog. Så er spørsmålet hvordan man bereder grunnen for det. Selv har jeg tenkt at det kanskje skjerper frontene, og gjør det vanskeligere å få til en dialog. Og på et tidspunkt må man kanskje revurdere saken.

Hun har ingen tro på at det vil eskalere til noen konflikt ala den kalde krigen mellom Norge og Russland, og ser ikke sammenligningen noen gjør med den kalde krigen.

- Isolert konflikt

- Er ikke kald krig-retorikken en konsekvens av Russlands harde linje i måten de begrunner sin inngripen i Ukraina?

- Situasjonen der er jo veldig spesiell. Og jeg mener ikke Russland har rett til å gå inn og annektere Ukraina på noe vis. Men det har de jo foreløpig heller ikke gjort. Det er jo disse regionene i øst hvor det bor mange russere, og hvor det har vært et opprør. Konflikten er jo isolert til det området foreløpig.

- Men situasjonen er forferdelig, og alle parter har et ansvar for å få på plass avtaler som stopper krigshandlingene.

- Mener du Vesten har vist for liten forståelse for Russlands syn på saken?

- Foreløpig har de jo bare annektert Krim. Men det er mye som tyder på at Russland støtter opprøret i republikkene i øst. Og situasjonen kan bare løses med dialog.

Cruiseturisme

Tilbake til hjemlige forhold sier Svensgaard at hun forventer en konkretisering av ny grensestasjon på Storskog i neste års budsjett. Av kamper med regjeringen blir den første å få hindret et foreslått kutt til den norske næringshagen SIVA i Murmansk.

Når det gjelder midlene sekretariatet deler ut, ønsker hun seg flere prosjekter innen turisme i Murmansk og Arkhangelsk.

- Dette er det stor tro på på begge sider. Vi har et større prosjekt på gang med Norsk-russisk handelskammer. Dessuten jobber Hurtigruten med planer om cruiseseiling til Solovki og Arkhangelsk med start i løpet av 2017. Og det vil vi gjerne bidra til å realisere, sier hun.

Solovki er en tidligere fangeøy i Kvitsjøen med blant annet et stort kloster.

- Det er et veldig vakkert område som garantert er attraktivt for cruiseturister, tror Svensgaard.

Liker vindkast

I den siste perioden i politikken stormet det rundt Svensgaard både etter avsløringene av offentlig eide Troms Kraft, og når fylkesrådet måtte gå av etter at Høyre brøt ut av samarbeidet.

- Har du tatt denne jobben for å få en roligere arbeidsdag, eller trives du når det blåser litt?

- Det er jo et helt spesielt trykk å være politiker på det nivået, hvor man må være tilgjengelig døgnet rundt. Men jeg ser for meg at denne jobben også blir hektisk, med mye reising. Og det trives jeg jo med. Det blir på en annen måte. Men dette var rett tidspunkt for å gjøre noe nytt, sier hun.