(Finnmarken)

Det forteller Einar Ingilæ, politiavdelingsleder ved Kirkenes politistasjon.

– Vi har fått inn flere meldinger fra både innbyggere i Pasvik, men også grensevakten, om at flokker av villhunder er observert i Pasvik. En flokk på mellom åtte og ti dyr er blant annet sett i området mellom Bjørnsund og Svanvik. Vi har gitt lokale jegere tillatelse til å felle dyrene, men foreløpig er det ikke kommet inn meldinger om at dyr er skutt, sier Ingilæ til Finnmarken.

Går over islagt elv

Pasvikelva er nå islagt og hunder har derfor fritt leide fra Russland og inn i Norge.

Ingilæ understreker at dyrene er svært sky og redde for mennesker. Like fullt er disse hundene uønsket i Norge, av frykt for at andre dyr og hunder skal bli smittet av sykdommer.

– Vi i politiet har besluttet at dyrene skal skytes. Når de blir tatt bort, sendes hundene til Mattilsynet for undersøkelser. Vi vet fra før at hunder både fra Finland og Russland har sykdommer som vi ikke ønsker å få inn i landet, sier Ingilæ.

Kan smitte mennesker

Hos Mattilsynet er det spesielt to sykdommer man frykter kan komme til Norge via løshunder fra Russland: Rabies og revens lille bendelorm – på fagspråket ekinokokkose, forteller veterinær Hans Holmboe ved Mattilsynets distriktskontor i Kirkenes.

– Rabies er en virussykdom som går på alle dyr, inkludert mennesker. Bendelormen er en tarmparasitt, som også kan smitte til mennesker. I Russland finnes begge disse sykdommene, men det er usikkert i hvor stort omfang. Det er ikke registrert rabies i Murmansk-regionen siden rundt 1990, sier Holmboe til Finnmarken.

Advarer hundeeiere

Grensekommissær Ivar M. Sakserud bekrefter at hunder som krysser grensa er et stort problem. Han oppfordrer folk om å melde inn hvert tilfelle av løshunder, enten til grensevakten, grensekommissariatet eller politiet.

– Dette er svært ubehagelig. Vi vet ikke om hundene er syke eller aggressive. Disse dyrene må ha mat, og hva som vil skje dersom en flokk med fire-fem syke og aggressive hunder møter små barn er noe vi frykter, sier Sakserud.

Grensekommissariatet, som administrerer den 196 kilometer lange riksgrensen mot Russland, har tidligere fått inn meldinger om at villhunder har tatt livet av elgkalver.

– Dette er et tilbakevendende problem av varierende omfang. Noen år hører vi ingenting, men i år har det vært en del meldinger, sier Sakserud, som samtidig har en klar oppfordring til personer med hund i grenseområdene.

– Det å ha hund i et grenseområde krever en viss grad av aktsomhet. Vi har hatt noen tilfeller av hund som har rømt over grensa til Russland, sier Sakserud.

Skal lokke hundene i døden

Tidligere år har Mattilsynet analysert et sted mellom fem og ti hunder som er avlivet i Sør-Varanger, uten at det ble påvist sykdommer, forteller veterinær Holmboe.

Politiavdelingsleder Ingilæ sier mennesker ikke trenger å være redd for hundene. Dyrene er svært sky og holder seg unna tettbygde steder. Dette skaper også, naturlig nok, problemer for jegerne som nå er på saken med å få skutt dyrene.

– Vi vil forsøke å ta hundene ved hjelp av åte – å lokke dem til oss, sier Ingilæ.