(Finnmarken)

Finnmarkssykehusets fagpris for 2014 gikk til radiologene ved Kirkenes sykehus, her representert av (fra venstre) Vibeke R. Danielsen, Olav Thomassen, Lill Tove Børresen og Helga Kjøren.

For å vinne prisen må man kunne vise til utmerket arbeid innen behandling, utdanning, læring og mestring eller forskning, og her er altså radiologene i Kirkenes godt kvalifisert.

«Radiologisk avdeling ved Klinikk Kirkenes har en svært høy radiologfaglig kompetanse og et svært godt utviklet radiologfaglig tilbud til pasientene. Radiologisk avdeling i Kirkenes gir et bredt tilbud fra de mest vanlige undersøkelsene til avansert CT og MR undersøkelser samt intervensjon (ulike biopsier og drenasjer), hele døgnet og alle dager. Sykehus andre steder i landet sliter med sviktende radiologdekning noe vi ikke gjør i Kirkenes,» heter det i juryens uttalelse.

I dag er det tre faste radiologer i Kirkenes, og to til er på vei.

Avdelingsleder for medisinsk service, Ranvei Sneve, forteller i en pressemelding at hun er svært glad for prisen.

– Vi skal lage et opplegg der pengene blir brukt på en god måte, forsikrer hun.

Og prisen lyder på 50.000 kroner, som skal brukes til faglig utvikling.