(Finnmarken)

Kommunestyret reduserte før jul summen på barentsmidler fra Utenriksdepartementet til Barents Spektakel.

Arrangørene Pikene på Broen fikk 100.000 i stedet for 250.000 kroner.

Kommunen har gitt disse pengene for at Pikene skal drive markedsføring for alle arrangementene under Barentsdagene, men valgte i år å fordele mer av UD-millionen direkte til enkeltarrangementer.

Sørger for informasjonsarbeid

Festivalledelsen har nå klaget på vedtaket.

– Føringene for disse midlene sier at de skal brukes på en mer intensiv markedsføring av helheten, ikke minst internasjonalt, for å få flere til å se mot grenseområdet i nord, skriver de i klagen.

De viser til at festivalen sørger for både pressmeldinger, informasjonsarbeid, annonsering og andre ting som kommer Barentsdagene til gode.

– Det legges ned betydelig mengde arbeid i å hente inn journalister, både nasjonalt og internasjonalt. I 2013 akkrediterte vi over 80 journalister, skriver de.

50.000 av kuttet ble bevilget til eldrekafé, mens de resterende 100 er lyst ut til kultur- og sportsarrangører.

Pikene har også søkt på denne potten til arrangementer for barn og unge under festivaluka.