(Finnmarken)

Sør-Varanger kommune har 16 kilometers veiforlengelse til Finland i kommuneplanen sin, og det har blitt gjort samarbeidsforsøk tidligere, uten resultat.

- Hvis vi får til dette, slik at veien blir mellomriksvei, får den da endret status, og kan komme lengre fram i køen, lurte Sp-politiker Kurt Wikan da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stilte til folkemøte i Samfundshuset i Kirkenes denne uken.

Fiks det vi har

Argumentene for vei til Finland går på transportmuligheter fra Finland, samt kortere vei til slektninger i Ivalo-området for folk i Pasvik.

- Jeg tror at i stedet for å forlenge en vei som allerede er fryktelig dårlig vedlikeholdt, vil i alle fall min energi gå inn på å vedlikeholde det man allerede har. Det kan godt hende den vil få endret status, men det betyr ikke automatisk mer penger, svarte samferdselsministeren.

Han stilte seg mer positiv til en annen ønsket korridor til Finland: jernbane for godstransport fra gruvene.

- Her er det gode muligheter for å tjene penger, og det skal vi jobbe videre med, sa Solvik-Olsen, uten å konkretisere noe mer.

Staten kan ta tilbake

Fylkeskommunene fikk for noen år siden overført ansvaret for vedlikehold av fylkesveiene, men mange opplevde i realiteten at de fikk lempet over dårlige veier uten at det fulgte noen midler med ansvaret.

Samferdselsministeren åpnet imidlertid for endringer på dette feltet når regjeringens varslede reform i Kommune-Norge utmeisles.

- Det er naturlig at vi ser på hvilken rolle fylkene, regionene eller storkommunene, avhengig av hvilken struktur vi ender på, skal ha i veivedlikeholdet, svarte Solvik-Olsen på spørsmål fra Kurt Wikan.

- Vi har fått mange henvendelser på turen vår om at den og den veistrekningen er nasjonalt viktige. Så jeg lukker ikke døren for den muligheten, men det kommer til å ta litt tid, sa han.

Solvik-Olsen understreket gjentatte ganger under besøket at Frp vil sette klampen i bånn på veiutbyggingen i Norge, men at de ikke har flertall i Stortinget for blant annet bruken av oljepenger.