Gå til sidens hovedinnhold

«Sorry iFinnmark, dette holder ikke»

Finnmarksdebatten

På avisas nettside kunne vi i helgen lese en historie om en pasient som «måtte fly fra Spania på skattebetalerens regning», for så å bli behandlet på sitt lokalsykehus. Vi observerer at saken er delt på avisas Facebookside, og sjelden mange kommenterer der fokus på journalistikken i saken er hovedsaken.

Les også

Jørn ble fraktet fra Sør-Spania til Hammerfest med privatjet for å opereres etter ulykke: – Noe riv ruskende galt med systemet

Ledere i helsetjenesten kommenterer ikke i sosiale medier. Det er heller ikke vår rolle å ta til orde i saker, med mindre vi blir spurt om fakta i sakene dere skal skrive om. Det gjelder også i dette tilfellet.

Denne gangen gikk journalistikken over grensen, og vi velger å si ifra. Ledelsen på Hammerfest sykehus tar avstand fra påstander som fremkommer i nevnte oppslag. Vi ønsker å opplyse prinsipper i saken:

  • For det første slo overskriften rett imot enhver leser med påstander om at det er sykehuset som velger å ta en pasient hjem fra Spania i en slik situasjon. Fakta er at den som reiser, skader seg og blir behandlet av helsevesenet, får bistand fra sitt forsikringsselskap.
  • Avisen skriver videre at vi har «hevd» på pasienter i regionen som skader seg i utlandet, og antyder således at Finnmarkssykehuset har en rolle i beslutningsprosessen knyttet til transport og behandling. Det er feil. Fakta er at ambulansen ble rekvirert fra forsikringsselskapet i Danmark.
  • Det stilles igjen spørsmål om kompetansen vår. Finnmarkssykehuset og Hammerfest sykehus har dyktige fagfolk som leverer kvalitet, og vi er i mange disipliner blant de beste i landet. Redaksjonen kan sammenlikne resultater i nasjonale kvalitetsregistre.

Til sist og aller viktigst: Som arbeidsgiver for Finnmarks største kompetansearbeidsplass vil vi skryte av våre fagfolk som både i denne- og i alle andre saker, jobber hver dag med det mål å gi et godt helsetjenestetilbud til befolkningen i Vest-Finnmark:

Å stå i jobb som helsepersonell med et mediepress rundt sykehusets vegger vi sjelden har opplevd i Norge, er en belastning som er underkommunisert. Dere har fokus på faglig forsvarlig behandling for hver pasient som har behov for det, og som ofte i en sårbar situasjon. Dere får velfortjent god tilbakemelding fra flertallet, men det kommer dessverre ikke frem.

Kommentarer til denne saken