Ikke penger til ny grensestasjon: – Det er veldig tragisk

TRAGISK: Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsensier det er tragisk at det ikke kom penger til en ny grensestasjon ved Storskog.

TRAGISK: Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsensier det er tragisk at det ikke kom penger til en ny grensestasjon ved Storskog. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger sier det er tragisk at regjeringen ikke har funnet penger til byggingen av en ny grensestasjon i statsbudsjettet.

DEL

– Det ble allerede signalisert i regjeringserklæringen i 2013. Det er veldig tragisk at de da ikke finner penger til det i statsbudsjettet. Vi har behov for en ny grensestasjon, fastslår Rafaelsen.

Fraværet av Storskog i statsbudsjettet var som ventet, og en utbygging eller eventuelt nybygg ligger helt i det blå.

Årsaken er at regjeringen venter og ser hva som bygges ut på russisk side for å unngå å bruke penger på fasiliteter som uansett ikke får sin tilsvarende tjeneste på russisk side. Ventingen har pågått i over ett år.

Millioner til omstilling

Likevel ble han ikke helt tomhendt etter dagens statsbudsjett. Regjeringen bevilger 20 millioner kroner i statlig tilskudd til omstilling i Sør-Varanger kommune, som følge av konkurs i Sydvaranger Gruve.

– Det er egentlig gammelt nytt, som bare ble konfirmert i dag. Vi fikk 20 millioner i fjor, og nye 20 millioner for 2017. Vi ba om 180 millioner, og får 40. Selv har vi satt av 16 millioner, så vi har 56 millioner til omstillingsarbeidet som vi skal bruke seks år på. Og vi har handlet raskt, vi har startet et utviklingsselskap, og ansatt daglig leder. Så vi har satt i gang utvikling i rekordfart, sier Rafaelsen.

Fakta om utbygging av Storskog grensestasjon

 • Dagens grensestasjon på Storskog ble sist utbygget i 2003, men har ikke kapasiteten som trengs for all trafikken de seinere årenes visumlettelser har medført.
 • En ny sivil grensestasjon er planlagt i bergsiden ovenfor dagens. Byggingen har vært utredet i flere år.
 • Siden den nye planlagte tomta kunne ha eksplosiver fra krigen, spratt prisanslaget til skyhøye 750 millioner kroner.
 • Det utløste behov for konseptvalgutredning og behandling i Stortinget av byggingen.
 • I ettertid har det imidlertid vist seg at byggingen kan gjøres langt billigere.
 • Holte Consulting fikk oppgaven med å utrede saken for Justisdepartementet.
 • Konklusjonen deres er at byggingen på russisk side står i stampe, og at derfor ikke er noe poeng i å bygge på norsk side før man vet nøyaktig hvilke fasiliteter den russiske sida får.
 • Denne konklusjonen er imidlertid uklar, da konsulentene ikke hadde snakket med noen i Russland.
 • Holte lanserte tre alternativer for utbedring av dagens tomt, den dyreste kostet 100 millioner, og omfatter en rekke nybygg på dagens tomt.
 • Men anbefalingen ble såkalt ventetiltak: å flytte bomanlegget for å øke plassen for biler, samt sette opp gjerder og sluser for persontrafikk. Dette vil bare koste tre-fire millioner kroner.
 • Mot slutten av 2016 har det foreløpig ikke skjedd noe mer i saken, som er ment å komme opp til politisk behandling i Stortinget.

Styrker grensevakta

Regjeringen foreslår å styrke Grensevakten i Sør-Varanger med et jegerkompani. Etableringen av jegerkompaniet vil starte i 2017. Det foreslås å bevilge 32 millioner kroner til formålet.

– Dette er også gammelt nytt, og i tråd med anbefalingene i det fagmilitære rådet til forsvarssjefen, sier Rafaelsen til iFinnmark.

Aner ikke når ting skjer

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet forklarte til iFinnmark i høst at diplomatisk kontakt det siste året ikke har gitt noen klare svar fra russerne om hva de bygger ved Storskog.

LES OGSÅ: Innrømmer at Storskog-gjerdet til fire millioner ikke ville gjort noen forskjell – men bygger det i tilfelle en enda større asylkrise

Intervjuet ble gjort i forbindelse med saken om det nye grensegjerdet på norsk side. Slik svarte han:

– Etter det du vet, har norske myndigheter ikke fått klarhet i hva russerne bygger?

– Ikke tilstrekkelig nok til at vi kan sette i gang noen bygging.

– Sitter dere og venter på ny informasjon, eller prøver regjeringen aktivt å ta opp dette i samtaler med Russland?

– Det diplomatiske samkvemmet har jeg ikke detaljer om. Men jeg vil tro at russerne jobber med sin del så raskt som de anser hensiktsmessig.

– Vet dere når de blir ferdige?

– Det må vi komme tilbake til når vi har mer informasjon fra russerne.

Artikkeltags