– Vi har jobbet godt med gruppen som stod i risikosonen for å gå over på sosialhjelp, eller har vært innom den. Folk har fått praksisplasser og bedrifter lønnstilskudd. Vi har hatt spesielt fokus på unge, som vi vet er en nasjonal utfordring, forklarer Røst.

Nav Sør-Varanger satte i gang flere kurs, og ble tilført ressurser utenfra. Gjeldsrådgiveren fikk økt stillingen sin, for å hjelpe folk med å tidlig håndtere økonomiske problemer.

LES OGSÅ: Enorme forskjeller i utbetaling av sosialhjelp i kommunene: Fra 11.877 til 58.475 kroner i snitt (+)

LES OGSÅ: Så mye betalte din kommune ut i sosialhjelp (+)

Tallene vi i dag presenterer, gjelder for perioden 2010-2015. Ettersom Sydvaranger-konkursen kom i november 2015, hadde den ikke så stor innvirkning på tallene for det året. Men Røst frykter ikke høye tall for 2016.

– Vi antok flere ville gå over på sosialhjelp, men tallet ble mye lavere enn i prognosene. Hundre av de gruveansatte har gått over i nye jobber. Jeg vil berømme de Nav-ansatte, sier kommunalsjefen.

LES OGSÅ: Fornøyd med bunnplassering (+)

LES OGSÅ: Har tro på aktivitetsplikt: – Jeg tror det er usunt bare å gå og trø uten å ha noe meningsfullt å fylle hverdagen med (+)

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) kjenner ikke de konkrete tallene, men sier han generelt er veldig imponert over jobben som gjøres av de Nav-ansatte.

LES OGSÅ: Hvert eneste år ligger denne kommunen på sosialhjelptoppen: – Jeg syns ikke det er helt greit (+)

Brutto utbetalt sosialhjelp i Sør-Varanger kommune underbygger påstandene om at det jobbes godt. I 2010 var summen 4,6 millioner, mens tallet for 2015 var 5,6 millioner. Sammenlignet med jevnstore Hammerfest er det stor forskjell. Der steg utbetalingene fra 5,9 millioner til 14,7 millioner i perioden.