I årevis har de kjempet for å berge skolen. Nå flyttes ungene: – Vi har ikke mer å stå imot med, vi er tomme for krefter

I flere år har foreldrene kjempet en hard kamp for å bevare Skogfoss skole. Nå gir de opp kampen, legger ned alle verbale våpen og søker ungene inn på Pasvik skole i Svanvik. Foreldrene mener selv de gir kommuneadministrasjonen og politikerne en håndsrekning.