Kartla kongeørn med helikopter

ØRNEFORSKNING: Norsk institutt for naturforskning har kartlagt kongeørnterritorier i hele Finnmark.

ØRNEFORSKNING: Norsk institutt for naturforskning har kartlagt kongeørnterritorier i hele Finnmark. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Norsk institutt for naturforskning brukte helikopter for å kartlegge kongeørnterritorier i hele Finnmark.

DEL

Hovedformålet med prosjektet var kartlegging kongeørnbestanden. Registreringen omfattet blant annet hekkesuksess og fødevalg hos de ulike parene. Til sammen søkte NINA (Norsk institutt for naturforskning) om tillatelse til å lande med helikopter i 13 verneområder i Finnmark.

Merkingen var en del av et forskningsprosjekt på kongeørn i Finnmark som NINA har drevet siden 2001. Bakgrunnen for prosjektet er konflikten mellom kongeørn og reindrift. I Finnmark er det over 50 lokaliteter med kongeørn som følges opp gjennom hekkesesongen.

– For noen av parene kan hekkesuksessen registreres fra lufta, men for en del par må man lande med helikopteret for å foreta merking av unger og innsamling av fjær- og blodprøver. Det er en tidkrevende jobb å besøke alle lokalitetene, og siden 2004 har helikopter blitt benyttet til transport, skriver NINA i søknaden.

Det understrekes at merking av rovfugl kun foregår i Vest-Finnmark, og at det i Øst-Finnmark bare er kartlegging. NINA har likevel besøkt rovfuglterritorier over hele fylket. Prosjektleder Karl-Otto Jakobsen kan ikke på stående fot si noe mer om resultatene fra undersøkelsen, men skal offentliggjøre funnene etter sommeren.

I tillegg hadde NINA i år tillatelse til å ringmerke reirunger av rovfugl, dersom det skulle bli aktuelt.

En annen art som det også forskes på, er fiskeørn. Her ønsket NINA å samle inn mytefjær fra hekkelokaliteter og eventuelt blod fra reirunger.

Personell fra Statens naturoppsyn skulle etter planen bli med så langt det passet for dem.

I perioden 25. juni til 15. juli hadde NINA tillatelse til å fly med helikopter i en høyde under 300 meter i Øvre Pasvik nasjonalpark, noe som ble innvilget av Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.

Pasvik ble besøkt i forbindelse med en to dagers helikopterrunde fra Alta ned Tanadalen, via Nesseby til Kirkenes og videre opp til Pasvikdalen i begynnelsen av juli. I Sør-Varanger har antall kongeørn-territorier gått opp fra 5 til 9 i løpet av 2016.

Artikkeltags