Gruvestart og hundrevis av jobber i fare: – Vi burde ikke bli bedt om å skrive planer for ting resten av verden ikke mener er mulig

Sydvaranger sine egne folk mener de har forklart grundig hvorfor gruvedriften må foregå over bakken. Likevel blir de bedt om å utrede tunneldrift.