Kulturdepartementet gir fire millioner kroner i særtilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF og Kirkenes Aktivitetpark.

Pengene skal utvikle området rundt Kirkenes Stadion, Kirkenes skole og Barentsbadet i Kirkenes, melder kommunen på sine nettsider.

– Dette er veldig flott! Vi får en park tilrettelagt for egenaktivitet. Dette er særlig spennende for unge som per i dag ikke er organisert i annen aktivitet, mener kommunens folkehelsekooridinator Kjerstin Møllebakken.

 

Ferdig før neste skolestart

Arena, trimpark, parkour-elementer, klatrestativer, skate/bmx park samt løypebaner er planlagt satt opp i området rundt den store fotballbanen ved Kirkenes skole.

– Vi vet en del barn og unge ønsker arenaer der de kan møtes og være sosiale, så ingenting er bedre enn dette, sier Møllebakken.

Parken er basert på innspill fra lag, foreninger og vanlige innbyggere. Tiltakene er planlagt igangsatt mai i år.

Ferdigstillelse blir trolig før skolestart, skriver lederen for Barentshallene Sør-Varanger KF, Audun Andersen, på kommunens nettside. 

Unik posisjon

– Dette setter oss i en unik posisjon til å skape en fantastisk sambruksarena mellom organisert og uorganisert aktivitet sentralt i bykjernen. Elementer i parken vil komme hele lokalbefolkningen til gode og spesielt barne- og ungdomsskolen i Kirkenes, utdyper Andersen.

Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak satt til å forvalte, drifte og vedlikeholde Fjellhallen, Barentsbadet, Kirkenes Stadion og Barentshallen.