Åpenbart grunnløse asylsøkere som kommer fra Russland over Storskog, slipper gjenn- om fordi kapasiteten er sprengt, mener Ellen Katrine Hætta.

Politimesteren i Øst-Finnmark etterlyser opprettelsen av UDIs varslede kontor i Sør-Varanger, slik at det blir mulig å sende tilbake åpenbart grunnløse asylsøkere ved hjelp av hurtigvedtak.

– Vi har brukt vår kapasitet til å håndtere situasjonen, nærmest å slukke branner, istedenfor å gjøre en sikkerhetsvurdering. Å gi hver asylsøker en individuell vurdering på grensa har vi ikke lengre kapasitet til, sier politimesteren.

Hætta sier at mellom 20 og 30 prosent av asylsøkerne som har kommet fra Russland over Storskog kunne ha fått søknadene hurtigbehandlet. Men så lenge apparatet for hurtigbehandling ikke er til stede, utgjør denne gruppen med opphold i Russland og doble statsborgerskap en ytterligere belastning på et apparat som er nær tålegrensen, sier hun.

– Vi får en gruppe grunnløse asylsøkere som belaster systemet ytterligere. Det gir ekstra behov for beredskap og ekstra behov for vakthold, og det belaster kommunene og hele samfunnsstrukturen her oppe, sier Hætta.

Hun viser til løfter fra UDI, om et kontor i Kirkenes.

– UDI-direktør Frode Forfang har en rekke ganger sagt at de vil etablere et kontor i Kirkenes. Det er planlagt i mottakssenteret på Vestleiren, men vi trenger å se at ressursene kommer på plass. Vi trenger UDI her for å fatte vedtak hvis dette skal få noen effekt, sier Hætta til NTB.

Asylpågangen sliter også på politikapasiteten ellers. Flere større saker har måttet legges bort, i tillegg til at en del forebyggende arbeid er kuttet. Foreløpig sier Hætta hun ikke har måttet hente inn folk fra resten av distriktet. Hun får snart 24 midlertidige stillinger til rådighet fra sentralt hold.