– Vi anbefaler Høybukta vest-området som det beste alternativet for en eventuell ny havn i Kirkenes. Samtidig understreker vi at havneutbyggingen må finansieres av lokale myndigheter i samarbeid med private aktører, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Utbyggingen på Tømmerneset har blitt en langvarig sak i Sør-Varanger, og det er Samferdselsdepartementet som har siste ord i saken. Spørsmålet handler om lokaliseringen av en ny stamnetterminal.

LES OGSÅ: Ber ordføreren slutte å ri to hester på Tømmerneset: – Ellers kan vi ende opp uten statlige midler

I utgangspunktet var den gamle planen å legge havna til Leirpollen på østsiden, noe som også ble vedtatt i kommunestyret i 2013. Men siden den tid har flere tatt til orde for å legge den på Pulkneset på vestsiden.

Også Høybukta vest, også på vestsiden, har blitt lansert som et alternativ, og det er dette alternativet departementet nå anbefaler. Det påpekes samtidig at lokale interesser må vektlegges ved valg av lokalisering.

LES OGSÅ: Tømmerneset-vedtak: – Årevis med arbeid har endt opp i ingenting

– Lokale interesser må vektlegges ved valg av lokaliseringsalternativ. Statens bidrag til ny havn vil være begrenset til investeringsmidler til en eventuell ny atkomstvei, som er betinget av at ny havn kommer på plass, uttaler Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Han legger ikke skjul på at dette er en sak med mange interesser.

– Dette er en komplisert sak som også handler om næringsutvikling, Forsvarets behov og reindriftsnæringen, sier Solvik-Olsen.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen ønsker terminal på Pulkneset

Utbyggingen på Tømmerneset

 • I disse dager går høringsfristen ut for Statens Vegvesens konseptvalgutredning om E6-utbygging ved Høybuktmoen.
 • Veivalgene her vil avgjøre hvor kommunens nye stamnetterminal på Tømmerneset blir liggende.
 • Samferdselsdepartementet har siste ord i saken. Sør-Varanger håper veimidler til Tømmerneset kommer med i Nasjonal Transportplan.
 • Leirpollen på østsiden har vært planen siden ti år tilbake, og ble også vedtatt av kommunestyret i 2013.
 • I etterkant har imidlertid flere tatt til orde for å legge den på Pulkneset på vestsiden.
 • Statens Vegvesen anbefalte båren 2015 en veitrase som innebærer havneterminal på vestsida.
 • Rådmannen og Senterpartiet står fortsatt på øst, i likhet med Tschudi, mens flere av de andre partiene heller mot Pulkneset.
 • En rekke aktører har utbyggingsplaner på Tømmerneset, på det som er tenkt å bli kommunens nye satsing på logistikk, havbruk, olje og gass.
 • Konflikter med både reindrifta, Forsvaret og kulturminner spiller imidlertid inn.
 • Reindrifta er spesielt kritisk til et vest-alternativ. Nærheten til laksen i Bøkfjorden er også et aspekt.
 • Kommunestyret i Sør-Varanger vedtok i februar en høringsuttalelse hvor de ikke gir noe konkret ønske om terminal på østsida eller vest.
 • Både Kystverket og Statens Vegvesen peker på vestsida. Samferdselsdepartementet mener Høybukta Vest er beste alternativ.