Gå til sidens hovedinnhold

Hætta forsvarer utskjelt grensegjerde: – Greit å ha mens vi venter på ny stasjon

Artikkelen er over 5 år gammel

Politimesteren er ikke enig i at det utskjelte gjerdet på russergensa gir et negativt førsteinntrykk.

Verken Ellen Katrine Hætta eller Justisdepartementet ønsker å svare på hvem som kom med forslaget om å bygge et 200 meter langt gjerde ved bommen på den norske sida. Men politimesteren er glad for at det nå kommer.

– Vår hovedgreie er at vi ønsker å øke sikkerheten på grensepasseringsstedet. I påvente av en ny stasjon tenker jeg det kan være greit med et sikkerhetsopplegg som det gjerdet vil representere, sier hun til Finnmarken.

LES OGSÅ: – For dem som har bodd i Kirkenes de siste 30-40 årene, er et høyt grensegjerde et skritt tilbake

– Nå ser jeg at det er mange som ser det som et gjerde mot Russland. Men det er inne på norsk område, den er ikke ment å sikre hele grenselinja mot Russland, legger hun til.

Fakta om det nye grensegjerdet på Storskog

 • På norsk side av grensepunktet Storskog/Boris Gleb ble det høsten 2016 bygget et nytt gjerde.
 • Det er 3,5 meter høyt, og går 200 meter opp i terrenget fra bommen
 • Nedenfor grensestasjonen utgjør vannet en naturlig sperre
 • Prislappen for selve byggingen er på 3,6 millioner kroner, ifølge Justisdepartementet.
 • Byggingen har fått hard medfart fra både politikere og kommentatorer.
 • Byggingen tok lengre tid enn planlagt fordi det var satt opp noen centimeter for nær Russland.
 • 50 meter av det måtte flyttes fra en til 15 centimeter vestover.
 • Grenseavtalen sier at det skal være minst fire meter klaring i grensegata.
 • Ulovlig grensekryssing har på 2000-tallet bare skjedd en håndfull ganger, og da på andre deler av den 196 kilometer lange grensa.

 

– Gjerde på russisk side

Hætta mener det var utfordrende å holde kontrollen på asylsøkerne som kom i fjor.

 

– Men var problemet at folk gikk ut i terrenget fra grensegata?

– Det er i hvert fall noe vi er pålagt i respekt for vår nabo å holde rede på personene inne på norsk territorium – at de ikke skal gå inn i Russland igjen. Det er forresten et tilsvarende gjerde rundt det russiske passeringsstedet, sier Hætta.

LES OGSÅ: Sammenligner byggingen av dette gjerdet med Trump-mur

Under én episode i fjor høst ble en familie kasteball mellom de to stasjonene, da justisminister Anders Anundsen presset på for å få returnert også folk uten multivisum. De gikk fram og tilbake på veien, og ble til slutt tatt inn i Norge.

– Gikk noen oppover i skogen der gjerdet nå bygges?

– Det var ikke en konkret problemstilling. Men vi hadde episoder hvor vi måtte sette inn ekstra bevæpnet vakthold for å holde trafikken inne på vårt område.

Fakta om utbygging av Storskog grensestasjon

 • Dagens grensestasjon på Storskog ble sist utbygget i 2003, men har ikke kapasiteten som trengs for all trafikken de seinere årenes visumlettelser har medført.
 • En ny sivil grensestasjon er planlagt i bergsiden ovenfor dagens. Byggingen har vært utredet i flere år.
 • Siden den nye planlagte tomta kunne ha eksplosiver fra krigen, spratt prisanslaget til skyhøye 750 millioner kroner.
 • Det utløste behov for konseptvalgutredning og behandling i Stortinget av byggingen.
 • I ettertid har det imidlertid vist seg at byggingen kan gjøres langt billigere.
 • Holte Consulting fikk oppgaven med å utrede saken for Justisdepartementet.
 • Konklusjonen deres er at byggingen på russisk side står i stampe, og at derfor ikke er noe poeng i å bygge på norsk side før man vet nøyaktig hvilke fasiliteter den russiske sida får.
 • Denne konklusjonen er imidlertid uklar, da konsulentene ikke hadde snakket med noen i Russland.
 • Holte lanserte tre alternativer for utbedring av dagens tomt, den dyreste kostet 100 millioner, og omfatter en rekke nybygg på dagens tomt.
 • Men anbefalingen ble såkalt ventetiltak: å flytte bomanlegget for å øke plassen for biler, samt sette opp gjerder og sluser for persontrafikk. Dette vil bare koste tre-fire millioner kroner.
 • Mot slutten av 2016 har det foreløpig ikke skjedd noe mer i saken, som er ment å komme opp til politisk behandling i Stortinget.

 

– Ingen erstatning

– Er det du som har bedt sjefene dine om et slikt gjerde?

– Det er sagt at dette ikke er noen erstatning for et nytt grensepasseringssted, men et supplement. Og for oss er alle sikkerhetstiltak velkomment.

LES OGSÅ: Riv gjerdet mot Russland , mener Barentssekretariatet

Utredningen justisministeren fikk i fjor, anbefalte å droppe ny tomt, men bare gjøre små utbedringer på dagens område. Det siste året har det ikke skjedd noe i saken.

– Har du håp om at du noen gang får en utbygging?

– Ja. Om ikke i år eller neste år, så er jeg helt sikker på at det kommer. Fordi alle er veldig klar over at fasilitetene er dårlige.

Lever i håpet

– Har sjefene dine sagt noe om når det kan skje?

– Nei. Men jeg lever i håpet.

– Du kritiserte forslagene i utredningen om å sette opp gjerder og sluser inne på området, fordi det ikke er et slikt preg man ønsker på grensa. Mister ikke grensa nettopp det sivile preget med et slikt gjerde?

– Nei, det tror jeg ikke, så slenge det ikke blir sluser inne på området. Og vi har delvis et gjerde i dag allerede, et reingjerde. Jeg tror de fleste ikke vil legge merke til dette i det hele tatt.

Kommentarer til denne saken