Journalisten og redaktøren har tidligere vært i vinden med kilder i Forsvaret som mener asylkrisa på Storskog var et resultat av russisk såkalt hybridkrig.

Til NRK tirsdag hevder han at norske myndigheter er bekymret for at deler av Finnmark har en sterkere binding til Russland enn til myndighetene i Oslo.

– Dette er en bekymring hos enkelte myndighetspersoner. De har problemer med å kommunisere med deler av dem som bor i Finnmark. Og dersom du får en situasjon som tilspisser seg, kan dette også være farlig. Da er det viktig at de som bor i Finnmark faktisk husker på hvilket land de bor i, og hvilket statsborgerskap de har, sier Stormark til NRK Finnmark.

- Ber PST ryke og reise

Stormark understreker at dette gjelder at mindretall av befolkningen.

Men han mener å vite at folk i sentrale roller i østfylket eksempelvis ikke vil ha noe med Politiets sikkerhetstjeneste å gjøre, men i stedet ber dem «ryke og reise».

Aldrimer.no er en nyhetsside med i hovedak stoff om forsvars- og sikkerhetspolitikk, drevet av Stormark.

Kritikk for anonymitet

Stormark satt i forrige uke i panelet under en debatt i Kirkenes om informasjonskrigen mellom Russland og Vesten.

Her ble han grillet om bruken av anonyme kilder i nevnte sak om at Storskog-situasjonen var styrt aktivt av Kreml for å destabilisere Norge.

– Jeg refererte til hvordan deler av forsvarssystemet de facto tolker situasjonen, forklarte Stormark, og framholdt at hans kilder ville mistet jobben, og muligens bli straffet, hvis han navnga dem.

– Men når du beskylder ett land for en slags krig mot et annet land, hvorfor spurte du ikke åpne kilder i Russland om deres mening? lurte debattleder Arne O. Holm.

– Å jo, jeg prøvde både hos ambassaden og hos generalkonsulen her i Kirkenes. Naturligvis, svarte Stormark, og la til at de ikke ville svare.

Boksesekk

Holm virket ikke spesielt fornøyd med svaret, og de to havnet i munnhoggeri.

– Måten du angriper dette temaet på, forteller meg faktisk at russerne har lyktes veldig godt i strategien sin, mente Stormark.

– Takk, svarte Holm.

Under debatten ble Stormark flere ganger frustrert over å ikke komme til orde for å svare på beskyldninger.

– Hvis du skal bruke meg som boksesekk, må jeg få komme til orde, mente han.

- Kan ikke skape menneskestrøm

Russlandforsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt sa seg også svært kritisk

 

– Jeg hadde aldri fått publisert noe med slik kildebruk. Så lenge Stormark ikke presenterer eller navngir kildene sine, må jeg bare tro at teoriene er et produkt av hans veldig livlige fantasi. Og kanskje noen kilder fra internett, mente Rowe.

– Det har ikke vært noen forandring i russisk policy på russergrensa, og det har jeg åpne kilder på. Situasjonen på Storskog lar seg greit forklare av en rekke andre faktorer. Russland kan ikke bare skape store strømmer av folk, sa Rowe.

PST-bekymringer

De to havnet i et flere minutter langt munnhoggeri.

– Å si at jeg dikter dette opp er ærekrenkende, og nesten injurierende, tordnet Stormark.

PST la nylig fram sin trusselvurdering for 2016, hvor de trakk fram økt russisk etterretningsvirksomhet, spesielt mot Forsvaret. Den russiske ambassaden tordnet tilbake, og kalte det demonisering. Statsminister Dimitrij Medvedev sa nylig at han mente beskyldningene mellom Russland og Nato har skapt en ny kald krig.