Gå til sidens hovedinnhold

Ministeren er positiv til jernbane til Kirkenes

Artikkelen er over 4 år gammel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stiller seg positiv til å bidra til en utredning av jernbaneforbindelsen Rovaniemi-Kirkenes etter spørsmål fra Abid Q. Raja (V).

Bakgrunnen for saken er at den finske transportministeren har foreslått at finske og norske transportmyndigheter skal studere mulige arktiske jernbanelinjer i fellesskap.

LES OGSÅ: Finland med finsk-norsk jernbaneforslag: – Vil skape enormt med arbeidsplasser

En slik studie skal identifisere brukernes behov og mulige forretningsmodeller.

I Nasjonal Transportplan (NTP) har partiene Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre formulert at «dersom finske statlige myndigheter tar initiativ til å utrede en jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i dette arbeidet.»

Nå har Abid Q. Raja (V) spurt samferdselsministeren hvordan regjeringen vil sikre at denne målsettingen iverksettes og følges opp.

Økt viktighet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stiller seg positiv til forslaget.

– Som min finske kollega er jeg opptatt av at vi bidrar og støtter opp under den økte viktigheten av nordområdene, både med hensyn til turisme, forvaltning av naturressurser og muligheter som følger av nye transportkorridorer. Dette er et tema jeg har drøftet med min finske kollega ved flere anledninger, og jeg setter derfor stor pris på å få en konkret henvendelse om styrket nordisk samarbeid rundt fremtidig utvikling av infrastruktur i regionen, svarer Solvik-Olsen.

Samarbeidsforum

For å tilrettelegge for samarbeidet mellom norske og finske transportmyndigheter vil samferdselsministeren be Jernbanedirektoratet om å være imøtekommende overfor det finske Trafikverket om organisering og gjennomføring av den skisserte mulighetsstudien.

Det er allerede etablert et formelt samarbeidsforum mellom de nordiske landenes transportetater. Solvik-Olsen skriver i svaret at dette forumet kan være et utgangspunkt for slike samtaler.

– En eventuell konkretisering av det videre samarbeidet vil det være hensiktsmessig å ta stilling til på et senere tidspunkt, når omfanget og detaljene for utredningsarbeidet er bedre kjent, sier Solvik-Olsen.

 

Kommentarer til denne saken