– De gamblet med Dans liv

MANGE SPØRSMÅL: I romjula 2013 tok Dan Eliassen sitt eget liv på cella i Tromsø fengsel. Han er begravet i Sør-Varanger, hvor moren Grethe og broren Cato fortsatt har mange spørsmål om fengselet gjorde det de skulle for å forhindre selvmordet. Bildene er tatt i fjor vinter. Foto: Ole-Tommy Pedersen

MANGE SPØRSMÅL: I romjula 2013 tok Dan Eliassen sitt eget liv på cella i Tromsø fengsel. Han er begravet i Sør-Varanger, hvor moren Grethe og broren Cato fortsatt har mange spørsmål om fengselet gjorde det de skulle for å forhindre selvmordet. Bildene er tatt i fjor vinter. Foto: Ole-Tommy Pedersen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Dan Eliassens mor reagerer sterkt på opplysningene om at betjenter på vakt i Tromsø fengsel tilsynelatende ikke var varslet om at han var suicidal.

DEL

21-åringen satt i varetekt romjula 2013 etter et ran i Sør-Varanger og en rømming fra Vadsø fengsel.

Avisen omtalte i fjor vår de etterlattes sterke frustrasjon over at politiet og fengselsvesenet tilbakeholdt informasjon om Dan Eliassens siste dager i live.

Magasinet Fri Fagbevegelse fulgte opp saken, og har fått tilgang på legejournaler, epikriser, politidokumenter og interne dokumenter fra Tromsø fengsel.

Bare mer urolig

Her faller noen av bitene på plass, men moren Grethe Rauhala sier hun på ingen måte er beroliget.

– Tvert imot. Det knuser et mammahjerte på nytt igjen, sier hun til iFinnmark.

RØMTE: Dan Eliassen satt fengslet etter et hjemmeran på Hesseng og en rømming fra varetekt i Vadsø.

RØMTE: Dan Eliassen satt fengslet etter et hjemmeran på Hesseng og en rømming fra varetekt i Vadsø.

RØMTE: Dan Eliassen satt fengslet etter et hjemmeran på Hesseng og en rømming fra varetekt i Vadsø.

Ut ifra magasinets opplysninger har en operativ førstebetjent blitt varslet om selvmordsfaren. Men en betjent som var på vakt i dagene rundt selvmordet, skriver at han overhodet ikke ante noe om det.

«Hadde jeg hatt mistanke om noe eller den minste tvil og usikkerhet til hans psyke mht å skade seg selv eller verre så ville jeg satt avdøde under tilsyn på en sikkerhetscelle uten tilgang til ting å skade seg med eller benytte til å ta sitt eget liv med og hyppige tilsyn,» heter det i rapporten.

– Han hadde papirer herfra til evigheten på at han var en fare for seg selv. Likevel fikk han ikke ekstra tilsyn, slår Rauhala fast.

Kirkenes-lege varslet

Etter fengselsrømmingen ble 21-åringen innsatt i Kirkenes, og vurdert av to leger som begge betegnet ham som en fare for seg selv.

Dan ga også selv uttrykk for selvmordstanker.

En av dem frarådet å sette Dan Eliassen tilbake på cella uten noen klar plan videre. Men ressursene hos politiet og fengselet er begrenset i romjula, og legen anbefalte oppfølging i fengselet i stedet for innleggelse.

KRITISKE: Politiet i Kirkenes har lovet familien innsyn i saken, men de venter fortsatt, halvannet år etter.

KRITISKE: Politiet i Kirkenes har lovet familien innsyn i saken, men de venter fortsatt, halvannet år etter.

KRITISKE: Politiet i Kirkenes har lovet familien innsyn i saken, men de venter fortsatt, halvannet år etter.

I tillegg ringte han Tromsø fengsel for å gi en ekstra advarsel. Det er denne beskjeden som nådde førstebetjenten.

I Tromsø ble Eliassen innsatt på isolat. Legevaktlegen som vurderte ham i Tromsø, anså ikke behov for akutt innleggelse, men gir melding om behov for oppfølging med medisinsk personell.

Men i denne romjulshelga er fengselshelsetjenesten stengt.

Ifølge Fri Fagbevegelses dokumentar, som er begjært ut med familiens samtykke, får 21-åringen blant annet en type antidepressiva. Legemiddelverket gir en spesiell anbefaling om å følge nøye med på selvmordsfaren hos unge personer som tar dette stoffet.

Etter to dager til på isolasjon, hvor de eneste han fikk snakke med, var advokaten og personalet, tok 21-åringen livet sitt.

Han ble funnet død på cella om morgenen 30. desember. Familien reagerer også på at han fikk beholde en rekke gjenstander på cella som kan brukes til å skade seg.

Hvor hyppig tilsyn han fikk det siste døgnet han var i live, er fortsatt uklart.

Motstridende

Magasinet viser til en rapport i etterkant hvor assisterende fengselsleder skriver at legevaktlegen ikke ga informasjon om særlig oppfølging av 21-åringen.

Det stemmer ikke med legejournalen fra besøket.

Tromsø fengsel har nektet alle innsynsforespørsler i saken.

Fengselsleder vil ikke kommentere

Alle rutiner er fulgt, framholder Berit Salvesen i Tromsø fengsel. I likhet med ved forrige omtale av saken i avisen, henviser fengselslederen til taushetsplikten.

Hun viser til at politiet i Tromsø har etterforsket saken, og mener fengselet ikke har gjort noe straffbart.

«Når det gjelder de generelle rutiner; vil relevant informasjon fra helsevesenet om innsatte eller varetektsinnsatte, gå direkte til operativ fengselsførstebetjent som igjen følger opp med informasjon til ansatte. Rutinene ble fulgt i denne saken også, skriver hun blant annet i en epost til fagbladet.

Hun viser til at alle innsatte som vurderes som en fare for seg selv, blir framstilt for legesjekk, og at fengselet ikke overprøve disse vurderingene.

«Det iverksettes derfor ikke rutinemessig selvmordsforebyggende tilsyn, på innsatte som helsevesenet vurderer ikke å være i faresonen. I det daglige har fengselsbetjentene høyt fokus på de innsattes fysiske og psykiske helse, og prøver derfor å følge opp innsatte som sliter med ulike problemstillinger for å gi dem en bedre hverdag,» framholder Salvesen.

Artikkeltags