Krevde inn to milliarder i underholdningsbidrag. Framover regner de med å være enda mer effektive

Artikkelen er over 2 år gammel

Nav Innkreving har gått gjennom en stor endring sjefen håper gjør ting enklere for alle parter.